Stiftelser köpte en flygekorreskog i Salo som skyddsområde

Stiftelsen för naturarvet och Salon luonnonmetsäsäätiö köpte tillsammans Syrjämetsä, ett litet skogsområde med rikligt trädbestånd alldeles i närheten av Salo stad, i dalen sydväst om Ketunpesäkallio. Stiftelsen för naturarvet fick en ansenlig riktad donation för köp av skogen. Syrjämetsä kommer i första hand att skyddas som flygekorrens livsmiljö.

Hela skiftet på drygt fyra hektar är bevuxet med gammal, mångsidig skog. I mitten av skogen finns ett gammalt aspbestånd som är den bästa livsmiljön för flygekorrar. Enligt kartläggningar som NTM-centralen låtit utföra finns den också gott om spår av flygekorre i området. Antalet nedfallna träd lär öka i skiftet under åren. På samma skogsområde finns en ståtlig brant där Pentti Linkola på sin tid upptäckte ett pilgrimsfalkrevir.

De närmaste omgivningarna mellan Muurla och Salo utgör en mosaik av bergskullar och
dalgångar – i detta område anordnades för några år sedan en av de svåraste Jukolakavlen-orienteringsstafetterna. I Syrjämetsäs landskap finns fortfarande fina naturvärden bevarade samt en exceptionell mångfald som bör skyddas i större omfattning. Till exempel flygekorrar bor i aspbestånd vid bergsfoten, även på andra platser än det skyddsområde som nu förvärvats, och korpar har etablerat sig på områdets stup.

Den skyddade skog som nu förvärvats är belägen på cirka en kilometers avstånd från den ståtliga, bergiga Kruunuvuori som Stiftelsen för naturarvet skyddat redan tidigare och där det finns ett gravröse från bronsåldern. Kruunuvuori utgör tillsammans med de intilliggande skyddsområdena Kujanpää och Säilämetsä en skyddad helhet på sammanlagt trettio hektar. I närheten finns även andra skyddsområden samt flera skogar som bör skyddas, av vilka flera ägs av Salo stad.

Senaste nyheterna

Varukorg
Rulla till toppen