Stiftelser köpte en flygekorreskog i Salo som skyddsområde

Stiftelsen för naturarvet och Salon luonnonmetsäsäätiö köpte tillsammans Syrjämetsä, ett litet skogsområde med rikligt trädbestånd alldeles i närheten av Salo stad, i dalen sydväst om Ketunpesäkallio. Stiftelsen för naturarvet fick en ansenlig riktad donation för köp av skogen. Syrjämetsä kommer i första hand att skyddas som flygekorrens livsmiljö.

Hela skiftet på drygt fyra hektar är bevuxet med gammal, mångsidig skog. I mitten av skogen finns ett gammalt aspbestånd som är den bästa livsmiljön för flygekorrar. Enligt kartläggningar som NTM-centralen låtit utföra finns den också gott om spår av flygekorre i området. Antalet nedfallna träd lär öka i skiftet under åren. På samma skogsområde finns en ståtlig brant där Pentti Linkola på sin tid upptäckte ett pilgrimsfalkrevir.

De närmaste omgivningarna mellan Muurla och Salo utgör en mosaik av bergskullar och
dalgångar – i detta område anordnades för några år sedan en av de svåraste Jukolakavlen-orienteringsstafetterna. I Syrjämetsäs landskap finns fortfarande fina naturvärden bevarade samt en exceptionell mångfald som bör skyddas i större omfattning. Till exempel flygekorrar bor i aspbestånd vid bergsfoten, även på andra platser än det skyddsområde som nu förvärvats, och korpar har etablerat sig på områdets stup.

Den skyddade skog som nu förvärvats är belägen på cirka en kilometers avstånd från den ståtliga, bergiga Kruunuvuori som Stiftelsen för naturarvet skyddat redan tidigare och där det finns ett gravröse från bronsåldern. Kruunuvuori utgör tillsammans med de intilliggande skyddsområdena Kujanpää och Säilämetsä en skyddad helhet på sammanlagt trettio hektar. I närheten finns även andra skyddsområden samt flera skogar som bör skyddas, av vilka flera ägs av Salo stad.

Senaste nyheterna

Tuomilehto. Kuva: Heini Koivuniemi
  • Nyheter ·

Donerad lundskog beskyddas i Padasjoki

Stiftelsen för naturarvet har mottagit en gåva som består av en lundskog i naturtillstånd i Padasjoki. Skogsområdet ligger nordväst om Padasjoki centrum nära sjön Kirkkolammis västra strand. Det skyddade området får namnet Tuomilehto.
Lue lisää
Sitsapesämaa. Kuva: Petri Haapala
  • Nyheter ·

Naturområden skyddas i Enontekis 

Stiftelsen för naturarvet har skyddat ett område på drygt fyrtio hektar i Enontekis med hjälp av Övre Lapplands urskogsinsamling. Det nya naturskyddsområdet består av två skogiga och sumpiga skogsskiften som ligger cirka tio kilometer från varandra öst och sydöst om Enontekis centrum.  
Lue lisää
Laipansalo. Kuva: Heini Koivuniemi
  • Nyheter ·

Laipansalo beskyddades i Birkaland

Stiftelsen för naturarvet har köpt en skog med ett betydande trädbestånd i Kulmalahti i nuvarande Kangasala kommun och beskyddat området. Naturskyddsområdet kallas Laipansalo efter det legendariska skogsområdet som ligger söder om området.
Lue lisää
Varukorg
Scroll to Top