Viitanen

Kommun: Keuruu
Skyddsår: 2018
Område: 7 ha
Viitanen. Kuva: Mari Helkiö

Viitanen, en plats som ligger i Keuru i Mellersta Finland, anskaffades i slutet av året 2018. Detta småbruk ligger långt från huvudvägarna och håller på att återgå till sitt naturliga tillstånd med sin täta barrdominerande skog. Den mittersta delen utgörs närmast av en talldunge, den nedre delen i söder av en grandunge. Det 7,3 omfattande området inkluderar inte bara skogen, utan också en gammal gårdsplan med körsbärsträd och ädellövträd. En gång i tiden var Viitanen ett helt fungerande och självförsörjande småbruk, och i dag växer det björk på åkrarna som gränsas av stenmurarna.

Skogen och gårdsplanen kontrasterar mot varandra på ett intressant sätt. Det framgår i själva verket av platsen hur naturen på egen hand återhämtar sig efter att människorna har försvunnit. Här trivs nattviolen, tallörten och åkerbäret, en växt som håller på att bli sällsynt.

Mångsidigheten hos Viitanen öks av en bäck som från tjärnen Viitasenlampi rinner genom den södra ändan och en liten myrremsa.

Bildgalleri

Skydda en bit urskog

Viitanen

Donera till exempel: 10,00 

Lägsta belopp: 5,00 

Varukorg
Rulla till toppen