Toimela

Kommun: Toivakka
Skyddsår: 2017
Område: 4 ha
Luonnonperintösäätiön suojelualue Losonvaara

I Peiponsalmi by som ligger i Toivakka i Mellersta Finland finns ett litet skyddsområde som heter Toimela. Området omfattar 4 hektar. Vi ärvde Toimela år 2016 efter Mikko Hakanen, och för honom hade platsen varit ett kärt gömställe. Det ingår en gammal gårdsplan i Toimela, en del som enligt mannen bakom testamentet får kvarstå i skogen. De vilda ängarna och åkrarna har en mångsidig fauna av fjärilar och insekter. Det växer en gammal, talldominerande blandskog strax på norra sidan om gårdsplanen.

Området fridlystes under kampanjen “Min naturgåva till hundraåringen” som ordnades för det självständiga Finlands hundraårsjubileum.

Bildgalleri

Skydd en bit urskog

Toimela

Donera till exempel: 10,00 

Lägsta belopp: 5,00 

Varukorg
Rulla till toppen