Kuusenhäivelö

Kommun: Nurmes
Skyddsår: 2023
Område: 9.5 ha
Markku Ahon muistometsä. Kuva: Nora Vikman

Markku Ahos minnesskog

På våren 2023 köpte Stiftelsen för naturarvet Markku Ahos (1952–2019) minnesskog i byn Rasimäki i kommundelen Valtimo i Nurmes. Skogen hittades i samarbete med minnesskogsaktiva. Platsen lämpar sig väl som minnesskog eftersom Självförsörjningsinstitutet, som samarbetar med den nordkarelska Kohtuus vaarassa-rörelsen och Kajanalands institut, ligger i samma by, helt invid skyddsområdet. Tanken bakom Självförsörjningsinstitutet var viktig för Markku Aho, och han besökte byn flera gånger.

Naturskyddsområdet, som fått namnet Kuusenhäivelö (Arthothelium scandinavicum) omfattar 9,5 hektar. Dess mångsidigaste del är en frodig gransumpskog, och i skogen ingår också branta klippor och aspdominerad blandskog. Mer sällsynta arter på området inkluderar Arthothelium scandinavicum och garnlav. I skogen, i närheten av klippbranten, finns också en speciell stenformation som identifierats som en eventuell offersten. I områdets omedelbara närhet finns två stora och vackra källor.

Kuusenhäivelö ingår i Rasimäkis nationellt värdefulla landskapsområde, där en bandliknande, enhetligt byggd by uppstod i älvdalen på 1940-talet. Terrängen är kuperad och karakteriseras av sluttande åkrar och hagar som fortfarande används för bete.

Insamlingen för Markku Ahos minnesskog öppnades 2020, och den tog in cirka 47 000 euro. Summan täcker inköpspriset för hela skogen på 9,5 hektar samt kostnader. 

Bildgalleri

Metsään kuuluu muun muassa rehevä korpikuusikko, jyrkkiä kallioita ja haapavaltaista sekametsää.

Skydda en bit urskog

Suojele pala Itä-Suomea

Donera till exempel: 10,00 

Lägsta belopp: 5,00 

Varukorg
Rulla till toppen