Skogen Myllyniitty skyddas i Valkeakoski

På sommaren lyckades Stiftelsen för naturarvet göra en affär på ett skogsområde i södra Birkaland som kommer att kallas Myllyniitty. Området ligger i Paino i Valkeakoski och sträcker sig ända till sjön Painonjärvis stränder. I det här naturskyddsområdet på knappa 15 hektar ingår en vacker liten älv i en naturlig fåra som börjar i sjön Iso Leppäjärvi och mynnar ut i Painonjärvi. Den första delen av älven är full av små, störtande forsar – här kan skillnaderna i terrängen ibland vara mer än 20 meter.

”Stiftelsen lyckades köpa Myllyniitty genom anbudsförfarande där det redan kommit in flera anbud”, berättar Stiftelsen för naturarvets naturskyddschef Anneli Jussila. Området är ovanligt lövträdsdominerat – i största delen av området är det huvudsakliga träslaget vårtbjörk eller asp. Om området inte hade skyddats skulle det ha genomförts kraftig röjning, medan trädbeståndets struktur i flera skikt nu får bevaras och utvecklas.

”Arvingarna var glada över att området ska beskyddas. Det som är särskilt glädjande är att skogen innehåller en frisk lundskog där det växer blåsippa och bor en flygekorre”, fortsätter Jussila. ”En flygekorre nämndes redan i broschyren, men under terrängsynen hittade jag ett till flygekorrevir.”

Jordmånen på hela Myllyniittys område är bördig, lundartad mo. I de fuktigaste delarna förekommer det också värdefull äkta lund, som är den lummigaste av alla naturtyper i vårt land. Inuti skogen finns också några gamla ängar. Myllyniitty korsas av vandringsleden Pirkan Taival, som följer elledningen.

Helt i närheten finns också tre andra naturskyddsområden; Rehuistenvuori är det största av dem. Myllyniitty fungerar som en ö som förenar de här tre naturskyddsområdena.

Myllyniitty är stiftelsens andra naturskyddsområde i Valkeakoski. År 2010 skyddades det sju hektar stora området Metsola.

Senaste nyheterna

Laipansalo. Kuva: Heini Koivuniemi
  • Nyheter ·

Laipansalo beskyddades i Birkaland

Stiftelsen för naturarvet har köpt en skog med ett betydande trädbestånd i Kulmalahti i nuvarande Kangasala kommun och beskyddat området. Naturskyddsområdet kallas Laipansalo efter det legendariska skogsområdet som ligger söder om området.
Lue lisää
Helmipöllö. Kuva: Ari-Pekka Auvinen
  • Nyheter ·

Pärlugglans skog hittades i Hausjärvi

Insamlingen Ett hem för pärlugglan som genomfördes av Stiftelsen för naturarvet har slutförts, och stiftelsen har beskyddat Pärlugglans skog i Hausjärvi. Stiftelsen hittade ett lämpligt skyddsobjekt på gränsen mellan Nyland och Egentliga Tavastland, och dess area är 16 hektar. Skogen har länge ägts av samma familj, och den har hållits rätt så orörd.
Lue lisää
Varukorg
Scroll to Top