Skog med guckusko beskyddades i Kiminge

I slutet av fjolåret köpte Stiftelsen för naturarvet en skogsfastighet som omfattar 14 hektar i Kiminge i Uleåborg. Området är betydelsefullt på grund av dess läge på Kiminge kalkområde. Kalken gör jordmånen mycket näringsrik, och därför förekommer där många sällsynta växter, svampar och mossor.

”Det som är speciellt med Vehmaansuos blivande naturskyddsområde är dess betydande förekomster av guckusko. Ett så här rikligt växtbestånd finns inte nödvändigtvis ens på de bästa guckuskoställena i Kuusamo och Tervola. Förra sommaren uppskattades det att det på en skogsplätt på ett par ar fanns över tusen guckuskoblommor”, berättar Ari-Pekka Auvinen, naturskyddschef vid Stiftelsen för naturarvet.

När guckuskon, som är en orkidé, blommar är den en av de ståtligaste växterna på Kiminges kalkområde, men många sällsynta arter är svårare att lägga märke till. Bland de mer diskreta kalkväxterna som förekommer i Vehmaansuo kan nämnas åtminstone tvåbladet. En noggrannare artinventering har inte ännu gjorts på området.

Som närmast sträcker sig Natura-området i Kiminge rikkärr, som ligger på samma kalkområde, till endast 200 meter från området Vehmaansuo som stiftelsen skaffat. NTM-centralen har målmedvetet beskyddat rikkärren i Kiminge under ett tjugotal år genom att köpa upp fastigheter och betala naturskyddsbidrag.

”Det är fint att Stiftelsen för naturarvet skaffade det här objektet som var till salu på den öppna marknaden. Det är ett fint komplement till skyddet av Kiminge kalkområde, som innehåller många utrotningshotade arter”, konstaterar Eero Melantie, chef för NTM-centralens enhet Natur och områdesanvändning.

Vehmaansuos skogsfastighet har använts för sedvanligt skogsbruk och den har bland annat dikats ut. Under nästa sommar kommer Stiftelsen för naturarvet att utreda hur man snabbare kan få området att återgå till naturtillstånd och förbättra lundarternas levnadsförhållanden.

Vehmaansuo är stiftelsens 145:e naturskyddsområde i Finland och det tionde i Norra Österbotten. I hela landet har stiftelsen redan beskyddat över 3 600 hektar värdefulla naturområden.

(Foto: Seppo Kemppainen/Vastavalo)

Senaste nyheterna

Varukorg
Rulla till toppen