Pyrynmaa under beskydd

Över 80 hektar skog och hundratals meter av Ivalojokis strandlinje blev stiftelsens egendom strax före midsommaren 2012, tack vare en privat givare som sätter värde på naturen i Lappland.

Området, som består av gårdarna Pyrynmaa och Einarinmaa, ligger i Enare sydväst om Ivalo tätort.

Området är nästan helt skogsbetäckt. På ryggen ser man tallöverståndare och torrakor, speciellt vid sluttningen. I norra delen kan man se att miljön har påverkats av huggningar som utfördes på 1960-talet. Det finns gamla träd överallt, och därför bjuder området också ett hem för fåglar som trivs i gamla skogar. Över en tredjedel av området består av miljöer som betraktas speciellt värdefulla av Finlands lag.

Områdets mångsidighet ökas av strandlinjen, tjärnen och smörbollsängarna. Det förekommer arter som annars är sällsynta i Enaretrakten vid den frodiga älven Ivalojoki. Av de internationella ansvarsarterna som hör till Finland förekommer det lappmarksblågull, nordlig backruta, strandmyskgräs och fjällnässla i området.

Det nya skyddsområdet kommer att kallas Pyrynmaa. Det gäller stiftelsens 32:a skyddsområde, en av de två som ligger i Lappland. Pyrynmaa medräknat har stiftelsen för naturarvet lyckats placera över 600 hektar under sitt beskydd. 

Senaste nyheterna

Varukorg
Rulla till toppen