Pertti Salolainens födelsedagsdonation påskyndade beskyddandet av Päivänsalo

Stiftelsen för naturarvet har nyligen köpt ett skogsområde på cirka tjugo hektar i Paimela mellan Lahtis och Vääksy som ska kallas Päivänsalo. Naturskyddsområdet ligger i slutet av en väg i en lugn trakt. Majoriteten av området består av grov, över hundra år gammal granskog som växer på en lundartad mo. Skogen har också ståtliga grupper av asp, små klippor med översilning, två försumpade sänkor och en talldunge med fönsterlav. På den nedåtgående sluttningen mot väst växer yngre lövträdsbestånd såtts på naturlig väg, däribland värdefulla lövträd såsom skogslind.

I samband med Päivänsalo lyckades man också beskydda ett relaterat men separat skogsstycke när minister och långvariga riksdagsledamot Pertti Salolainen samlade in 26 000 euro för beskydd av skogar genom WWF:s Egen insamling sin 80-årsdag till ära. WWF och Salolainen beslöt sig för att donera intäkterna från insamlingen till Stiftelsen för naturarvet, och medlen användes till att beskydda cirka 2,5 hektar urskog. Pertti Salolainen är WWF Finlands grundare och hedersordförande samt en långvarig stödjare av Stiftelsen för naturarvet. Han uppmuntrar människor att donera till naturskyddet. I beskyddet av skogen i Paimela har två stiftelser, WWF Finland och Stiftelsen för naturarvet, slagit samman sina krafter för att beskydda skogar.

”Jag rekommenderar båda stiftelserna som utmärkta insamlingsobjekt för födelsedagar och andra bemärkelsedagar. Ett testamente är också ett bra sätt att stödja stiftelserna skogsskyddsarbete”, säger Salolainen.

Området som köps med intäkterna från Salolainens födelsedagsinsamling och kopplas till Päivänsalo kommer att kallas Pertinkulma 2 (Perttishörnet 2) efter Salolainen. Pertinkulma 1, vars köp Salolainen finansierade 2016, ligger på Koirasuonmäki i Paimela. Fågelvägen ligger det ganska nära Päivänsalo, precis som Kulleronlehtos naturskyddsområde.

”Päivänsalo och Pertinkulma 2 är viktiga tillägg till Paimelas värdefulla ’skärgård’ av naturskyddsområden, en kedja av skyddsområden som ligger nära varandra och som utgör ett ekologiskt betydelsefullt nätverk av gamla skogar i Päijänne-Tavastland”, kommenterar Anneli Jussila, naturskyddschef hos Stiftelsen för naturarvet.

Under en gemensam utflykt till Päivänsalo som ordnades i början av juni av Stiftelsen för naturarvet, WWF och Pertti Salolainen restes en skylt som berättar om Pertinkulma 2.

Senaste nyheterna

Varukorg
Rulla till toppen