Pentti Linkolas arv lever vidare

Pentti Linkola, en naturvän som grundade Stiftelsen för naturarvet och bidrog till naturvård i Finland som en banbrytare, dog söndagen den 5 april i sitt hem i Ritvala i Sääksmäki.

Det var Pentti Linkola som grundade Stiftelsen för naturarvet år 1995, och hans ordförandeskap fortsatte ända till hans död, i slutet av mars deltog han en gång till i stiftelsens årsmöte. Stiftelsen för naturarvet hade blivit en central del av hans liv under de sista årtiondena därför att stiftelsen var ett konkret sätt för honom att skydda naturen.

Stiftelsen för naturarvet vill hedra sin grundares livsverk och inleder därför en minnesinsamling vars avkastning kommer att användas till anskaffning av Pentti Linkolas minnesskog.

Du kan delta i minnesinsamlingen för Pentti Linkola genom att donera en frivillig summa till stiftelsens konto FI78 5494 0950 0224 93. Kom ihåg att använda referensnumret 202015 eller skriv Pentti Linkolas minnesskog. Det går också att delta i insamlingen på stiftelsens webbutik.

Foto: Anneli Jussila

Senaste nyheterna

Tuomilehto. Kuva: Heini Koivuniemi
  • Nyheter ·

Donerad lundskog beskyddas i Padasjoki

Stiftelsen för naturarvet har mottagit en gåva som består av en lundskog i naturtillstånd i Padasjoki. Skogsområdet ligger nordväst om Padasjoki centrum nära sjön Kirkkolammis västra strand. Det skyddade området får namnet Tuomilehto.
Lue lisää
Sitsapesämaa. Kuva: Petri Haapala
  • Nyheter ·

Naturområden skyddas i Enontekis 

Stiftelsen för naturarvet har skyddat ett område på drygt fyrtio hektar i Enontekis med hjälp av Övre Lapplands urskogsinsamling. Det nya naturskyddsområdet består av två skogiga och sumpiga skogsskiften som ligger cirka tio kilometer från varandra öst och sydöst om Enontekis centrum.  
Lue lisää
Varukorg
Scroll to Top