Pentti Linkolas arv lever vidare

Pentti Linkola, en naturvän som grundade Stiftelsen för naturarvet och bidrog till naturvård i Finland som en banbrytare, dog söndagen den 5 april i sitt hem i Ritvala i Sääksmäki.

Det var Pentti Linkola som grundade Stiftelsen för naturarvet år 1995, och hans ordförandeskap fortsatte ända till hans död, i slutet av mars deltog han en gång till i stiftelsens årsmöte. Stiftelsen för naturarvet hade blivit en central del av hans liv under de sista årtiondena därför att stiftelsen var ett konkret sätt för honom att skydda naturen.

Stiftelsen för naturarvet vill hedra sin grundares livsverk och inleder därför en minnesinsamling vars avkastning kommer att användas till anskaffning av Pentti Linkolas minnesskog.

Du kan delta i minnesinsamlingen för Pentti Linkola genom att donera en frivillig summa till stiftelsens konto FI78 5494 0950 0224 93. Kom ihåg att använda referensnumret 202015 eller skriv Pentti Linkolas minnesskog. Det går också att delta i insamlingen på stiftelsens webbutik.

Foto: Anneli Jussila

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på whatsapp
Dela på telegram

Senaste nyheterna

  • Nyheter ·

Nytt skyddsområde i Egentliga Finland

Stiftelsen för naturarvet har köpt en skog med rikt trädbestånd i S:t Mårtens i Egentliga Finland. Skogen ska fridlysas som permanent skyddsområde. Området hette ursprungligen Palomäki, men som skyddsområde kommer det att heta Kaunilanmaa efter önskemål från de arvingar som sålde skogen.
Lue lisää
  • Nyheter ·

Pyysmäki skog beskyddas i Somero

ktfull skog i Somero i Egentliga Finland. Pyysmäki skog ligger i den sydvästligaste delen av den sydboreala barrskogszonen i Sydvästra Tavastland. Skogen, som omfattar cirka åtta hektar, består i huvudsak av grandominerad frisk mo av blåbärstyp, med storvuxna tallar, gamla vårtbjörkar och grova aspar.
Lue lisää
Varukorg
Scroll to Top