Nya områden blir skyddade av Stiftelsen för naturarvet

Ett nytt område i Hauho i Tavastehus blir skyddat, och Käpyranta i Tervo blir större

Stiftelsen gjorde bra affärer i september 2012 och fick nya skyddsområden.

Det tre hektar stora skogsområdet i Lautsia i Hauho blev stiftelsens minsta skyddsområde. Naturen är dock frodig och mångsidig där.

Det växer gamla granar i mitten, och marken är sumpig i norra delen av skogen. Den södra delen domineras av en bergbrant i riktning nordväst- sydöst med skogslind vid foten. Det växer framför allt lövträd i den fuktiga marken nära branten.

Skogen har kallats Lukko, och namnet kommer att kvarstå. Det är också dödisgropar och bergbrantar som genom tiderna har kallats för ”lukko”, alltså ”lås”, i Tavastland. Skogen utgör det 33:e skyddsområdet i hela landet och det åttonde i Tavastland. 

Skyddsområdet Käpyranta som ligger i Tervo i norra Savolax utökades med cirka sju hektar. En del av den nya arealen fick vi som donation. Med utvidgningen växer arealen på Käpyranta till 20 hektar.

Foto: Anneli Jussila.

Senaste nyheterna

Varukorg
Rulla till toppen