Nya områden blir skyddade av Stiftelsen för naturarvet

Ett nytt område i Hauho i Tavastehus blir skyddat, och Käpyranta i Tervo blir större

Stiftelsen gjorde bra affärer i september 2012 och fick nya skyddsområden.

Det tre hektar stora skogsområdet i Lautsia i Hauho blev stiftelsens minsta skyddsområde. Naturen är dock frodig och mångsidig där.

Det växer gamla granar i mitten, och marken är sumpig i norra delen av skogen. Den södra delen domineras av en bergbrant i riktning nordväst- sydöst med skogslind vid foten. Det växer framför allt lövträd i den fuktiga marken nära branten.

Skogen har kallats Lukko, och namnet kommer att kvarstå. Det är också dödisgropar och bergbrantar som genom tiderna har kallats för ”lukko”, alltså ”lås”, i Tavastland. Skogen utgör det 33:e skyddsområdet i hela landet och det åttonde i Tavastland. 

Skyddsområdet Käpyranta som ligger i Tervo i norra Savolax utökades med cirka sju hektar. En del av den nya arealen fick vi som donation. Med utvidgningen växer arealen på Käpyranta till 20 hektar.

Foto: Anneli Jussila.

Senaste nyheterna

Laipansalo. Kuva: Heini Koivuniemi
  • Nyheter ·

Laipansalo beskyddades i Birkaland

Stiftelsen för naturarvet har köpt en skog med ett betydande trädbestånd i Kulmalahti i nuvarande Kangasala kommun och beskyddat området. Naturskyddsområdet kallas Laipansalo efter det legendariska skogsområdet som ligger söder om området.
Lue lisää
Helmipöllö. Kuva: Ari-Pekka Auvinen
  • Nyheter ·

Pärlugglans skog hittades i Hausjärvi

Insamlingen Ett hem för pärlugglan som genomfördes av Stiftelsen för naturarvet har slutförts, och stiftelsen har beskyddat Pärlugglans skog i Hausjärvi. Stiftelsen hittade ett lämpligt skyddsobjekt på gränsen mellan Nyland och Egentliga Tavastland, och dess area är 16 hektar. Skogen har länge ägts av samma familj, och den har hållits rätt så orörd.
Lue lisää
Varukorg
Scroll to Top