Matti Aalto blir ordförande för Stiftelsen för naturarvet

Matti Aalto har valts till ordförande för Stiftelsen för naturarvet. Aalto har lång erfarenhet av natur- och miljöfrågor genom sin verksamhet i föreningarna Finlands naturskyddsförbund och BirdLife Finland. Han har varit ledamot i Stiftelsen för naturarvets styrelse sedan 2019. Han är till sin utbildning diplomingenjör och filosofie magister.

”Verksamheten som Stiftelsen för naturarvet gör växer ståtligt vilket innebär att vi behövs i samhället. Genom att donera till stiftelsen kan man på ett konkret sätt bidra till skydd av naturen och klimatet”, kommenterar den nya ordföranden.

Stiftelsen för naturarvet grundades av Pentti Linkola år 1995 för att skydda Finlands natur, i första hand hotade skogar, med donerade medel. Precis som Linkola är Aalto också en fågelentusiast som tycker om att röra sig ute i naturen till fots.

Stiftelsens grundare och långvariga ordförande Pentti Linkola dog hemma i Ritvala i Sääksmäki i början av april. Stiftelsen för naturarver hedrar Linkolas livsverk med en minnesinsamling vars avkastning går till en minnesskog.

Mikko Hovila fortsätter som vice ordförande i stiftelsens styrelse. Styrelsen får också en ny ledamot, nämligen Risto Sulkava, en långvarig naturvårdare och den förre ordföranden för Finlands naturskyddsförbund. De övriga ledamöterna är Heli Jutila, Reidar Palmgren och Ari-Pekka Auvinen.

Senaste nyheterna

Varukorg
Rulla till toppen