Matti Aalto blir ordförande för Stiftelsen för naturarvet

Matti Aalto har valts till ordförande för Stiftelsen för naturarvet. Aalto har lång erfarenhet av natur- och miljöfrågor genom sin verksamhet i föreningarna Finlands naturskyddsförbund och BirdLife Finland. Han har varit ledamot i Stiftelsen för naturarvets styrelse sedan 2019. Han är till sin utbildning diplomingenjör och filosofie magister.

”Verksamheten som Stiftelsen för naturarvet gör växer ståtligt vilket innebär att vi behövs i samhället. Genom att donera till stiftelsen kan man på ett konkret sätt bidra till skydd av naturen och klimatet”, kommenterar den nya ordföranden.

Stiftelsen för naturarvet grundades av Pentti Linkola år 1995 för att skydda Finlands natur, i första hand hotade skogar, med donerade medel. Precis som Linkola är Aalto också en fågelentusiast som tycker om att röra sig ute i naturen till fots.

Stiftelsens grundare och långvariga ordförande Pentti Linkola dog hemma i Ritvala i Sääksmäki i början av april. Stiftelsen för naturarver hedrar Linkolas livsverk med en minnesinsamling vars avkastning går till en minnesskog.

Mikko Hovila fortsätter som vice ordförande i stiftelsens styrelse. Styrelsen får också en ny ledamot, nämligen Risto Sulkava, en långvarig naturvårdare och den förre ordföranden för Finlands naturskyddsförbund. De övriga ledamöterna är Heli Jutila, Reidar Palmgren och Ari-Pekka Auvinen.

Senaste nyheterna

Laipansalo. Kuva: Heini Koivuniemi
  • Nyheter ·

Laipansalo beskyddades i Birkaland

Stiftelsen för naturarvet har köpt en skog med ett betydande trädbestånd i Kulmalahti i nuvarande Kangasala kommun och beskyddat området. Naturskyddsområdet kallas Laipansalo efter det legendariska skogsområdet som ligger söder om området.
Lue lisää
Helmipöllö. Kuva: Ari-Pekka Auvinen
  • Nyheter ·

Pärlugglans skog hittades i Hausjärvi

Insamlingen Ett hem för pärlugglan som genomfördes av Stiftelsen för naturarvet har slutförts, och stiftelsen har beskyddat Pärlugglans skog i Hausjärvi. Stiftelsen hittade ett lämpligt skyddsobjekt på gränsen mellan Nyland och Egentliga Tavastland, och dess area är 16 hektar. Skogen har länge ägts av samma familj, och den har hållits rätt så orörd.
Lue lisää
Varukorg
Scroll to Top