Kruunuvuori i hela sin värdighet skyddas i Salo

Stiftelsen för naturarvet köpte nyligen i den sydostliga delen av Salo ett intressant område som består av ett skogsklätt berg med gröna slänter. På toppen av Aromäki står ståtliga sköldbarkade tallar och torrakor som är många hundra år gamla. På slänterna ser man ett frodigare trädbestånd av gran och lövträd. Vid den västra kanten finns intressanta grottformationer.

Kruunuvuori har en förhistorisk dimension på grund av sina höga gravsänkor från bronsåldern. Havet har en gång i tiden haft sin inverkan på berget, och bergen i närheten har också forntida gravsänkor som heter jättekast och kallas kronor bland den lokala befolkningen. Det är på grund av de som byggt de här formationerna som vi har bestämt oss för att kalla detta nio hektar stora skyddsområde Kruunuvuori, alltså Kronberget.

Den första vinken om Kruunuvuori kom från författaren Anni Kytömäki som hade noterat att detta lockande område var till salu. Stiftelsen för naturarvet blev intresserad och lyckades vinna anbudsförfarandet.

Bredvid finns Kujanpää naturskyddsområde som i sin tur hör ihop med Säilämetsä naturskyddsområde. Båda av dem är i privat ägo. Kruunuvuori, som alltså skyddas av Stiftelsen för naturarvet, bidrar på ett betydande sätt till skyddet av naturen i Salo och Egentliga Finland.

Kruunuvuori på kartan

Foto: Mikko Hovila

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på whatsapp
Dela på telegram

Senaste nyheterna

  • Nyheter ·

Nytt skyddsområde i Egentliga Finland

Stiftelsen för naturarvet har köpt en skog med rikt trädbestånd i S:t Mårtens i Egentliga Finland. Skogen ska fridlysas som permanent skyddsområde. Området hette ursprungligen Palomäki, men som skyddsområde kommer det att heta Kaunilanmaa efter önskemål från de arvingar som sålde skogen.
Lue lisää
  • Nyheter ·

Pyysmäki skog beskyddas i Somero

ktfull skog i Somero i Egentliga Finland. Pyysmäki skog ligger i den sydvästligaste delen av den sydboreala barrskogszonen i Sydvästra Tavastland. Skogen, som omfattar cirka åtta hektar, består i huvudsak av grandominerad frisk mo av blåbärstyp, med storvuxna tallar, gamla vårtbjörkar och grova aspar.
Lue lisää
Varukorg
Scroll to Top