Tickornas skog

Kuva: Tiina Pitkänen

Stiftelsen för naturarvet samlar medel för att beskydda en gammal skog med så mycket ticka som möjligt. Man hoppas särskilt hitta Tickornas skog i södra Finland. Med kampanjen Tickornas skog vill Stiftelsen för naturarvet påminna om att tickor har en betydande roll i att upprätthålla den biologiska mångfalden och i skogarnas naturliga förnyelse. I Finlands skogar kan man stöta på fler än tvåhundra olika arter av ticka, varav de flesta växer på träd. Det som vi kan se av tickorna är deras fruktkroppar. De fleråriga mycelerna lever sitt eget rika liv inne i trädet utom synhåll.

Tickor är rötsvampar som omvandlar död biogen trämassa till oorganisk form. Tickorna inleder trädens långa murkningsprocess, och under processens gång byts olika arter ut och skogen förnyas. Till slut söndrar tickorna ner vedämnet till en form som fungerar som ett näringsrikt växtunderlag för växter.

Många tickor är mycket noga om var de växer, och de kan behöva en så orörd skog som möjligt som sin livsmiljö. I naturinventeringar används tickor därför för att identifiera gamla skogar med högt skyddsvärde. Vissa arter av ticka lever endast på gamla, finfibriga träd som någon annan art av ticka som tidigare levt på trädets yta redan har fått att murkna.

Insamlingen för Tickornas skog öppnades i november 2022, och den pågår i två år. Man kan delta i insamlingen genom att donera en summa till Stiftelsen för naturarvets donationskonto:

– Ange Luonnonperintösäätiö som mottagare
– Överför summan du vill donera till donationskontot FI78 5494 0950 0224 93
– Använd referensnumret 210748

Man kan också erbjuda att sälja eller ge tips om en lämplig Tickornas skog till Stiftelsen.

(Foto: Tiina Pitkänen)

Donera till kampanjen

Tickornas skog

Donera till exempel: 10,00 

Lägsta belopp: 5,00 

Varukorg
Rulla till toppen