Huhmarneva skyddas i Kauhava

Stiftelsen för naturarvet köpte i september ett ungefär sjuttio hektars område som heter Huhmarneva i Kauhava. Det var Vapo som sålde området, och finansieringen till köpet kom från Österbottens myrkampanj. Kampanjen inleddes i samarbete med Stiftelsen för naturarvet och Österbottens distrikt i Finlands naturskyddsförbund. Anskaffningen fick betydande stöd också från föreningarna Suomenselän Lintutieteellinen Yhdistys, Kauhavan Luontoyhdistys Valokki och Järviseudun Ympäristöyhdistys Kotikontu.

Huhmarneva ligger i Nokua by som är belägen i den sydostliga delen av Kauhava stadskärna. Enligt en kartläggning som gäller myrväxtlighet utgör detta ekosystem en aapamyr. Huhmarneva hör ihop med de odikade myrarna i närheten: på några kilometers avstånd ligger Vanhaneva öster om Huhmarneva och Peuraneva nordost om Huhmarneva, båda i Lappajärvi kommun. Under de senaste åren har de tre skyddsområdena blivit en viktig helhet för skogsrenen på vintern.

Det finns många fåtaliga och hotade fåglar som häckar vid Huhmarneva eller trivs där året runt. Fiskgjusen har varit där redan trettio år och lyckats producera ungar varje år. Videsparven, dalripan, lavskrikan och ljungpiparen trivs också där. Det finns också andra hotade och sällsynta arter som har träffats i området, bland annat jordugglan, sparvugglan, bivråken och ängspiplärkan. Orrspelet äger rum regelbundet, och som bäst är det tiotals orrar som äter vid myren och i omgivningen.

Huhmarneva-Ympyräisneva är den sista myren som befinner sig i naturligt tillstånd vid Kauhavanjoki ås avrinningsområde, och därför spelar myren en viktig roll som ett område som hindrar vattnet från att svämma över. Genom att skydda Huhmarneva kan man på ett betydande sätt göra belastningen mindre också för närområdets sjöar och vattendrag. Kauhavanjoki å är en biflod som kommer ut ur Lappo å vilket gör att det är viktigt för Lappo ås vattendrag också om man vill se till att Huhmarneva får befinna sig i naturligt tillstånd.

Foto: Pekka Rajala

Senaste nyheterna

Laipansalo. Kuva: Heini Koivuniemi
  • Nyheter ·

Laipansalo beskyddades i Birkaland

Stiftelsen för naturarvet har köpt en skog med ett betydande trädbestånd i Kulmalahti i nuvarande Kangasala kommun och beskyddat området. Naturskyddsområdet kallas Laipansalo efter det legendariska skogsområdet som ligger söder om området.
Lue lisää
Helmipöllö. Kuva: Ari-Pekka Auvinen
  • Nyheter ·

Pärlugglans skog hittades i Hausjärvi

Insamlingen Ett hem för pärlugglan som genomfördes av Stiftelsen för naturarvet har slutförts, och stiftelsen har beskyddat Pärlugglans skog i Hausjärvi. Stiftelsen hittade ett lämpligt skyddsobjekt på gränsen mellan Nyland och Egentliga Tavastland, och dess area är 16 hektar. Skogen har länge ägts av samma familj, och den har hållits rätt så orörd.
Lue lisää
Varukorg
Scroll to Top