Heino gav naturen en gåva

Stiftelsen för naturarve tog nyligen emot 30,5 hektar som gåva av Heino Jokelainen från Siikalatva i Norra Österbotten.

Enligt gåvobrevet förbinder sig Stiftelsen för naturarvet att se till att området lagenligt skyddas inom ett år från donationen. Detta var viktigt för Heino – att vara säker på att de myrkantade skogsöarna Laitakangas och Tuohisaari verkligen får utvecklas i lugn och ro och tjäna som boendemiljö för naturens djur och växter.

Laitakangas-Tuohisaari har ännu inte blivit en urskog som skulle befinna sig i sitt naturliga tillstånd. Området hör till ett gammalt torp som Heinos farmor Hanna Jokelainen på 1920-talet löste ut ur den stora landsgården Nurkkala. Efter att ha blivit änka fortsatte Hanna att leva på gården ensam tillsammans med sina sex barn.

Två tredjedelar av det kommande skyddsområdet Laitakangas-Tuohisaari gäller torvmark. Dikningarna är lika ordentliga där som vid de omgivande myrarna, men ur naturens synpunkt är det tur att de redan har gjorts på 60-talet. På den tiden utfördes nämligen dikningarna med plogar vilket i jämförelse med dagens system gjorde dikena grunda och smala, och därför blev deras inverkan på naturen inte så stor.

Skyddet leder till att vi sannolikt kommer att spela en aktiv roll i att sätta fart på att dikena täppas till och myrens ursprungliga ekosystem återställs. Då rymmer den betydande kolsänkan inte till himlen längre utan börjar växa på nytt och för sin del bromsa den globala uppvärmningen.

Skogarna Laitakangas-Tuohisaari är som bäst antingen unga eller medelålders i ekonomiskogarnas skala. Deras potential är ändå klar. Jordmånen har inte drabbats av huggningar, och det växer asp och sälg i stora mängder på moarna vilket bidrar till naturens mångsidighet.

Förstahandsintrycket är att speciellt älgen och haren trivs i skogen. Under midvintern observerades också talltitan och tofsmesen som har blivit så ovanliga att de i praktiken har blivit hotade.

Det var på Heino Jokelainens 68-års födelsedag som han donerade området. Vilken gåva till framtiden – de framtida generationerna bland skogens mesar och människorna som saknar skogens fridfulla stämning.

Laitakangas-Tuohisaari ligger i Hyvärilä i Pulkkila i Siikalatva öster om det stora torvproduktionsområdet Kivisuo. Se området på Lantmäteriverkets karta.

Foto: Ari-Pekka Auvinen

Senaste nyheterna

Varukorg
Rulla till toppen