Framgång i Österbotten

Stiftelsen för naturarvet och Österbottens naturvårdsdistrikt startade en gemensam myrkampanj våren 2012, och kampanjen ledde till att stiftelsen kom i besittning av 16 hektar av en värdefull myr, Heinineva, som ligger vid Heinisuo gård i Alajärvi.

Det var ägaren Teemu Hauta-aho som erbjöd oss myren efter att kampanjen hade fått honom att vilja upprätthålla naturvärdena i området.

Heinineva utgör en av de mest värdefulla oskyddade myrarna i Österbotten. Det gäller ett slags flarkmyr med strå och starr. Den öppen del av myren omfattar cirka 150 hektar. Nästan hälften av områdets naturtyper är utsatta.

Heinineva erbjuder ett öppet landskap. Det går lätt att besöka området och beundra färgerna och fåglarna där eftersom det går en väg genom myren. På våren kan man se orrspel ch på sommaren är det dags fpr sångsvanen, tranan, fisktärnan samt gråtruten, fiskmåsen och dvärgmåsen att uppfostra sina kullar i området. Det höga värdet på myren framgår också av det faktumet att det också förekommer dvärgbeckasiner och dalripor i området – arter som redan har försvunnit i sydvästra Finland och blivit utsatta söder om Lappland.

Heinisuo är stiftelsens 34:e skyddsområde och det andra i Österbotten.

Foto: Teemu Tuovinen.

Senaste nyheterna

Varukorg
Rulla till toppen