Framgång i Österbotten

Stiftelsen för naturarvet och Österbottens naturvårdsdistrikt startade en gemensam myrkampanj våren 2012, och kampanjen ledde till att stiftelsen kom i besittning av 16 hektar av en värdefull myr, Heinineva, som ligger vid Heinisuo gård i Alajärvi.

Det var ägaren Teemu Hauta-aho som erbjöd oss myren efter att kampanjen hade fått honom att vilja upprätthålla naturvärdena i området.

Heinineva utgör en av de mest värdefulla oskyddade myrarna i Österbotten. Det gäller ett slags flarkmyr med strå och starr. Den öppen del av myren omfattar cirka 150 hektar. Nästan hälften av områdets naturtyper är utsatta.

Heinineva erbjuder ett öppet landskap. Det går lätt att besöka området och beundra färgerna och fåglarna där eftersom det går en väg genom myren. På våren kan man se orrspel ch på sommaren är det dags fpr sångsvanen, tranan, fisktärnan samt gråtruten, fiskmåsen och dvärgmåsen att uppfostra sina kullar i området. Det höga värdet på myren framgår också av det faktumet att det också förekommer dvärgbeckasiner och dalripor i området – arter som redan har försvunnit i sydvästra Finland och blivit utsatta söder om Lappland.

Heinisuo är stiftelsens 34:e skyddsområde och det andra i Österbotten.

Foto: Teemu Tuovinen.

Senaste nyheterna

Laipansalo. Kuva: Heini Koivuniemi
  • Nyheter ·

Laipansalo beskyddades i Birkaland

Stiftelsen för naturarvet har köpt en skog med ett betydande trädbestånd i Kulmalahti i nuvarande Kangasala kommun och beskyddat området. Naturskyddsområdet kallas Laipansalo efter det legendariska skogsområdet som ligger söder om området.
Lue lisää
Helmipöllö. Kuva: Ari-Pekka Auvinen
  • Nyheter ·

Pärlugglans skog hittades i Hausjärvi

Insamlingen Ett hem för pärlugglan som genomfördes av Stiftelsen för naturarvet har slutförts, och stiftelsen har beskyddat Pärlugglans skog i Hausjärvi. Stiftelsen hittade ett lämpligt skyddsobjekt på gränsen mellan Nyland och Egentliga Tavastland, och dess area är 16 hektar. Skogen har länge ägts av samma familj, och den har hållits rätt så orörd.
Lue lisää
Varukorg
Scroll to Top