Ett nytt skyddsområde i Norra Karelen

Stiftelsen för naturarvet anskaffade nyligen i närheten av den östra gränsen i Norra Karelen en liten gård belägen vid Kurkkovaara och dess sluttningar, och det gäller stiftelsens hittills östligaste skyddsområde. Jukka Malinen, en av arvingarna, kontaktade stiftelsen själv, och vi slapp besväret att använda en förmedlare i affären. Området kommer att kallas Öllölä enligt den närbelägna byn. Det är stiftelsens åttonde skyddsområde i Norra Karelen.

”NTM-centralen har inte på sistone skyddat skog i Norra Karelen så mycket som för några år sedan fast landskapet fortfarande erbjuder så många områden som är värda att skydda. Därför håller Stiftelsen för naturarvet ett öga på skogar som i just detta landskap är till salu”, säger stiftelsens naturskyddschef Anneli Jussila.

Den knappa tio hektar stora skogen Öllölä domineras av en gammal grandunge, men det finns också robusta tallar, stora aspar och gråalar som också förekommer i form av högstubbar. Vid sidan om momarkens äldre talldunge växer det också stora björkar vid stenrösena vilket påminner oss om svedjebränningens tider. Det har utvecklats snöbrott i grandungen och vindfällen som vilar på marken.

Den norra delen av Öllölä innehåller en liten del av en gammal kärråker, och den har omkring sig ett grunt dike från spadens tid. Vattnet är klart, och det finns stjärnmossa i stora mängder vilket pekar på divergens. Öllölä har också gamla betesmarker, förutvarande åkrar och en liten del av en öppen och färsk äng som på sommaren erbjuder sommarfibbla, finnklint, toppklocka och smällglim. Av fåglarna är det möjligt att påträffa bland annat den mindre flugsnapparen och lundsångaren i Öllölä. Skogen är ett lämpligt häckningsområde för både ormvråken och bivråken, vars närvaro framgår av ett getingbo som på sommaren hittades öppet utgrävt i grunden.
Med affären tog stiftelsen också emot gamla byggnader, till exempel huvudbyggnaden, ett stockbastu och en bod. Den förre ägaren var en naturvän som inte ville utföra stora huggningar. Det har varit förbjudet att jaga inom området, och förbudet kommer att fortsättas också av Stiftelsen för naturarvet.

”Arvingarna ville hedra ägarens arv och bevara skogens naturliga tillstånd. Under stiftelsens skydd kommer området att vara en tillflyktsort för naturens mångfald också under de kommande åren”, försäkrar Anneli Jussila.

Öllölä på kartan

Foto: Matti Ojanperä

Senaste nyheterna

Varukorg
Rulla till toppen