Vi har uppnått Kajanaland

Stiftelsen för naturarvet anskaffade sitt första skyddsområde i Kajanaland i maj, och det gällde Pahapuro, ett område på cirka tio hektar i Ristijärvi. Där rinner en bäck som befinner sig i sitt naturliga tillstånd kantad av skog, och det ingår nästan en kilometer av den i området.

Pahapuro ligger knappt 15 kilometer öster eller sydöst om Ristijärvi centrum, söder om Laulajanvaara. Bäcken slingrar sig delvis genom stenrösena medan den rinner ut ur Pahakorpi in i sjön Ala-Laulaja.

Över hälften av skogen gäller gamla granar med gott om björkar i olika åldrar. Det finns också små gläntor som håller på att bli myrar och tallar vars bark håller på att förändras till sköldbark, och det är allt detta som bidrar till miljöns mångsidighet.

Pahapuro gäller stiftelsens 37:e skyddsområde.

Foto: Raimo Petäsnoro. 

Senaste nyheterna

Varukorg
Rulla till toppen