Vi har uppnått Kajanaland

Stiftelsen för naturarvet anskaffade sitt första skyddsområde i Kajanaland i maj, och det gällde Pahapuro, ett område på cirka tio hektar i Ristijärvi. Där rinner en bäck som befinner sig i sitt naturliga tillstånd kantad av skog, och det ingår nästan en kilometer av den i området.

Pahapuro ligger knappt 15 kilometer öster eller sydöst om Ristijärvi centrum, söder om Laulajanvaara. Bäcken slingrar sig delvis genom stenrösena medan den rinner ut ur Pahakorpi in i sjön Ala-Laulaja.

Över hälften av skogen gäller gamla granar med gott om björkar i olika åldrar. Det finns också små gläntor som håller på att bli myrar och tallar vars bark håller på att förändras till sköldbark, och det är allt detta som bidrar till miljöns mångsidighet.

Pahapuro gäller stiftelsens 37:e skyddsområde.

Foto: Raimo Petäsnoro. 

Senaste nyheterna

Laipansalo. Kuva: Heini Koivuniemi
  • Nyheter ·

Laipansalo beskyddades i Birkaland

Stiftelsen för naturarvet har köpt en skog med ett betydande trädbestånd i Kulmalahti i nuvarande Kangasala kommun och beskyddat området. Naturskyddsområdet kallas Laipansalo efter det legendariska skogsområdet som ligger söder om området.
Lue lisää
Helmipöllö. Kuva: Ari-Pekka Auvinen
  • Nyheter ·

Pärlugglans skog hittades i Hausjärvi

Insamlingen Ett hem för pärlugglan som genomfördes av Stiftelsen för naturarvet har slutförts, och stiftelsen har beskyddat Pärlugglans skog i Hausjärvi. Stiftelsen hittade ett lämpligt skyddsobjekt på gränsen mellan Nyland och Egentliga Tavastland, och dess area är 16 hektar. Skogen har länge ägts av samma familj, och den har hållits rätt så orörd.
Lue lisää
Varukorg
Scroll to Top