Suden metsä skyddas i Pälkäne

Stiftelsen för naturarvet köpte i juni ett omväxlande skogsområde i Birkaland. Områdets namn Suden metsä betyder Vargskogen, och området ligger vid Korkeusvuori i Pälkäne med sina många skogstyper: karg mo med tall, färsk mo med gran samt blandskog med fuktig grund och källor.

Området omfattar åtta och ett halvt hektar och inkluderar ett ståtligt berg, en låg brant och dödisgropsartade svackor som håller på att försumpas. I skogen rinner en bäck som går ner till lund- och traditionslandskapsområdet Äimälä som skyddas i närheten.

Suden metsä håller så småningom på att bli en urskog, och den är redan i dag en tillflyktsort till många hotade djurarter. I närheten har man upptäckt nattskärran, grävlingen, tofsmesen och skogshönsfåglar.

Fortum bidrog till anskaffningen av Suden metsä med 26 579 euro. Fortum använder en del av den avkastning som kommer från bolagets gröna tilläggstjänst för att stödja skogsköp som Stiftelsen för naturarvet gör.

”Det viktiga bidraget gjorde det möjligt för oss att köpa Suden metsä och skydda området”, kommenterar Anneli Jussila, verksamhetsledaren i Stiftelsen för naturarvet. ”Det är fint att företag har börjat stödja skogsskydd genom oss.”

I närheten av Suden metsä ligger UPM:s vindskydd Pörhölä som underlättar utflykter i området. Suden metsä är det elfte området som Stiftelsen för naturarvet har skyddat i Birkaland.

Suden metsä på kartan

Foto Anneli Jussila

Senaste nyheterna

Varukorg
Rulla till toppen