Stormskadad skog skyddades i Kajana

Stiftelsen för naturarvet har skyddat en skog i Hannusranta i Kajana som skadats av ett häftigt åskväder. Skyddsområdet, som fick namnet Paatsamakorpi, träffades av en fallvind i juni 2020, vilket ledde till att området nu har hundratals kubik av vindfällda träd. Den fuktigbottnade blandskogen som är över hundra år gammal har nu en area på 10,5 hektar.

”För skogsägare orsakar vindfällen ofta ekonomisk förlust. För naturen är det däremot nästan som en lottovinst. Det vindfällda trädet börjar murkna, och då är det ett utmärkt bo för åtskilliga skogsorganismer såsom skalbaggar, tickor och mossor”, berättar Ari-Pekka Auvinen, skyddsexpert på Stiftelsen för naturarvet.

Skogen Paatsamakorpi köptes genom två affärer med privata säljare. Det större av områdena såldes av Petri och Pekka Manninen, far och son, som genom sitt skogstjänsteföretag känner till skogarnas värde ur flera olika perspektiv.


”Vi höll redan på att förhandla med Stiftelsen för naturarvet om att sälja skogen till dem före stormskadan skedde. När vinden blandade sig i affären avgjorde det saken för båda parterna. Att röja träden och förnya skogen skulle ha krävt betydande åtgärder. Det var bättre att låta den här delen av Hannusrantas omfattande vindfällen bli ett paradis för arter som lever i murkna träd”, konstaterar Pekka Manninen.

I framtiden kommer Paatsamakorpis skogsstruktur snabbt att bli mångsidigare. Redan efter några år kommer de fallna trädstammarna att sjunka till lågor, och nästa generation av träd som väntat på sin tur på skogsbottnen får ta över. Hannusrantas gamla brakved och klibbalen som är ovanlig i Kajanaregionen får mer livsrum bland träden som skadats av stormen.

”Det blir fascinerande att följa med hur naturens processer i framtiden kommer att förändra Paatsamakorpiområdet”, säger Ari-Pekka Auvinen förväntansfullt.

Paatsamakorpi är Stiftelsen för naturarvets nionde skyddsområde i Kajanaland.

Senaste nyheterna

Tuomilehto. Kuva: Heini Koivuniemi
  • Nyheter ·

Donerad lundskog beskyddas i Padasjoki

Stiftelsen för naturarvet har mottagit en gåva som består av en lundskog i naturtillstånd i Padasjoki. Skogsområdet ligger nordväst om Padasjoki centrum nära sjön Kirkkolammis västra strand. Det skyddade området får namnet Tuomilehto.
Lue lisää
Sitsapesämaa. Kuva: Petri Haapala
  • Nyheter ·

Naturområden skyddas i Enontekis 

Stiftelsen för naturarvet har skyddat ett område på drygt fyrtio hektar i Enontekis med hjälp av Övre Lapplands urskogsinsamling. Det nya naturskyddsområdet består av två skogiga och sumpiga skogsskiften som ligger cirka tio kilometer från varandra öst och sydöst om Enontekis centrum.  
Lue lisää
Laipansalo. Kuva: Heini Koivuniemi
  • Nyheter ·

Laipansalo beskyddades i Birkaland

Stiftelsen för naturarvet har köpt en skog med ett betydande trädbestånd i Kulmalahti i nuvarande Kangasala kommun och beskyddat området. Naturskyddsområdet kallas Laipansalo efter det legendariska skogsområdet som ligger söder om området.
Lue lisää
Varukorg
Scroll to Top