Stiftelsen har mottagit fina skogar som gåva

Under hösten har Stiftelsen för naturarvet mottagit två områden som gåva, den ena på Gästans ö vid Snappertuna i Nyland, den andra vid Sevettijärvi i Enare.

Gästans ö utanför Raseborg är på sätt och vis ett trappsteg mellan den yttre skärgården och den mellersta skärgården: Gästans utgör ett kontinuum från det öppna havets skär till den mellersta skärgårdens skogsklädda öar. Jordmånen på Gästans är delvis av morän vilket är sällsynt i regionen. Vid det öppna havet ser man inte sådana här öar, konstaterar Lauri Kaila, som donerade jordlotten.

Jordmånens kvaliteter förklarar för sin del Gästans frodighet och mångfald. Det förekommer rikligt med lövträd på ön, stora aspar och till och med askar. En del av det 6,5 hektar stora skyddsområdet täcks av en bergtalldunge, och i svackorna finns grandungar av blåbärstyp. I skyddsområdet ingår också ett par ängar som givaren har skött med traditionella metoder, och det kommer han att göra i fortsättningen också, säger stiftelsens skyddsledare Anneli Jussila.

Sevettijärvis område, som heter Kuusajooggaz, donerades av Rita Kuusakoski-Peltonen och Jari Peltonen. Det 63 hektar stora området och dess gamla tallskog med ståtliga torrakor ser utmärkta ut. Till området hör också långa strandlinjer av Sevettijärvi, två tjärnar i deras helhet och två åar.

Kuusajooggaz på kartan

Foton Anneli Jussila

Senaste nyheterna

Varukorg
Rulla till toppen