Stiftelsen får ett skyddsområde i Konnevesi

Stiftelsen för naturarvet fick sitt fjärde skyddsområde i Mellersta Finland efter att en man som heter Samuli Hintikka bestämde sig för att sälja oss sin familjeskog på över sju hektar i östra delen av Konnevesi.

Skogen heter Linnunlaulu och stiger öst och nordöst om näset mellan sjöarna Papulammit i Kärkkäiskylä by i Konnevesi. Den gäller en ställvis över hundra år gammal moskog som domineras av gran.

De torrare delarna domineras delvis av tall i stället. Den delvis mycket steniga terrängen minskar på skogens ståtlighet fast det gäller en gammal och orörd skog.

Det finns lövträd som bidrar till skogens mångsidighet. Björkar och aspar förekommer i västra ändan där sjöarna Papulammit förenas av en dalsänka med en bäck som rinner på botten. Där ser skogen ut som en urgammal lövdunge. Lövträden är speciellt talrika i den östligaste delen av skogen. Det förefaller att flygekorren har hållit till i området vilket inte är något under.

Samuli Hintikka känner till skogens historia över hundra år tillbaka i tiden. Området drabbades av en skogsbrand i början av 1900-talet vilket syns i dag i form av nerbrända stubbar och brännskador i trädens bark. En tredjedel av skogen har inte blivit utsatt för åtgärder sedan skogsbranden. Skogar som på ett naturligt sätt har uppstått i brandplatser är speciellt värdefulla i förhållande till naturens mångsidighet.

Det var Samuli Hintikka och hans fru Marja som bestämde sig för att kalla skogen Linnunlaulu (Fågelsång), och vi kommer att bevara namnet. Linnunlaulu ligger på båda sidorna av den gamla stamvägen mellan Vasa och Kuopio. Vägen är sällan i bruk – det är närmast folk från Hytölä by som promenerar längs den stillsamma rutten.

Linnunlaulu är stiftelsens 43:e skyddsområde och det fjärde i Mellersta Finland.

Foto: Olavi Virtanen.

Senaste nyheterna

Laipansalo. Kuva: Heini Koivuniemi
  • Nyheter ·

Laipansalo beskyddades i Birkaland

Stiftelsen för naturarvet har köpt en skog med ett betydande trädbestånd i Kulmalahti i nuvarande Kangasala kommun och beskyddat området. Naturskyddsområdet kallas Laipansalo efter det legendariska skogsområdet som ligger söder om området.
Lue lisää
Helmipöllö. Kuva: Ari-Pekka Auvinen
  • Nyheter ·

Pärlugglans skog hittades i Hausjärvi

Insamlingen Ett hem för pärlugglan som genomfördes av Stiftelsen för naturarvet har slutförts, och stiftelsen har beskyddat Pärlugglans skog i Hausjärvi. Stiftelsen hittade ett lämpligt skyddsobjekt på gränsen mellan Nyland och Egentliga Tavastland, och dess area är 16 hektar. Skogen har länge ägts av samma familj, och den har hållits rätt så orörd.
Lue lisää
Varukorg
Scroll to Top