Skyddsområdet vid Poosjärvi ökar

Tapiolatrakten i Norrmark i Björneborg ökades med cirka 8 hektar till följd av en bra affär som stiftelsen gjorde i slutet av maj. Tapiola utgör nu en helhet som omfattar över 17 hektar med en möjlighet att bli även bredare österut. Den nya delen består av en skog som inte har vårdats på länge och en bit av sjön Poosjärvis strandremsa.

En stor del av området hör till ett riksomfattande skyddsprogram för fåglar och nätverket Natura 2000. Trots allt har man utfört huggningar och jagat fåglar och djur där. När områdena övergår till stiftelsens besittning kommer deras djur, fåglar och träd att skyddas permanent enligt naturskyddslagen.

Vi hade samarbetat flera år med Finlands naturskyddsförbund för att få ett nytt skyddsområde i Satakunda, och det var Satakunda naturskyddskrets, en av förbundets underavdelningar, som finansierade anskaffningen.

Foto: Anneli Jussila.

Senaste nyheterna

Varukorg
Rulla till toppen