Skyddsområdet vid Poosjärvi ökar

Tapiolatrakten i Norrmark i Björneborg ökades med cirka 8 hektar till följd av en bra affär som stiftelsen gjorde i slutet av maj. Tapiola utgör nu en helhet som omfattar över 17 hektar med en möjlighet att bli även bredare österut. Den nya delen består av en skog som inte har vårdats på länge och en bit av sjön Poosjärvis strandremsa.

En stor del av området hör till ett riksomfattande skyddsprogram för fåglar och nätverket Natura 2000. Trots allt har man utfört huggningar och jagat fåglar och djur där. När områdena övergår till stiftelsens besittning kommer deras djur, fåglar och träd att skyddas permanent enligt naturskyddslagen.

Vi hade samarbetat flera år med Finlands naturskyddsförbund för att få ett nytt skyddsområde i Satakunda, och det var Satakunda naturskyddskrets, en av förbundets underavdelningar, som finansierade anskaffningen.

Foto: Anneli Jussila.

Senaste nyheterna

Laipansalo. Kuva: Heini Koivuniemi
  • Nyheter ·

Laipansalo beskyddades i Birkaland

Stiftelsen för naturarvet har köpt en skog med ett betydande trädbestånd i Kulmalahti i nuvarande Kangasala kommun och beskyddat området. Naturskyddsområdet kallas Laipansalo efter det legendariska skogsområdet som ligger söder om området.
Lue lisää
Helmipöllö. Kuva: Ari-Pekka Auvinen
  • Nyheter ·

Pärlugglans skog hittades i Hausjärvi

Insamlingen Ett hem för pärlugglan som genomfördes av Stiftelsen för naturarvet har slutförts, och stiftelsen har beskyddat Pärlugglans skog i Hausjärvi. Stiftelsen hittade ett lämpligt skyddsobjekt på gränsen mellan Nyland och Egentliga Tavastland, och dess area är 16 hektar. Skogen har länge ägts av samma familj, och den har hållits rätt så orörd.
Lue lisää
Varukorg
Scroll to Top