Paatsamakorpi

Kommun: Kajaani
Skyddsår: 2020, 2021
Område: 10.5 ha
Paatsamakorpi Kajaani Luonnonperintösäätiö suojelualue

Stiftelsen för naturarvet har skyddat en skog i Hannusranta i Kajana som skadats av ett häftigt åskväder. Skyddsområdet, som fick namnet Paatsamakorpi, träffades av en fallvind i juni 2020, vilket ledde till att området nu har hundratals kubik av vindfällda träd. Den fuktigbottnade blandskogen som är över hundra år gammal har nu en area på 10,5 hektar.

För skogsägare orsakar vindfällen ofta ekonomisk förlust. För naturen är det däremot nästan som en lottovinst. Det vindfällda trädet börjar murkna, och då är det ett utmärkt bo för åtskilliga skogsorganismer såsom skalbaggar, tickor och mossor.

I framtiden kommer Paatsamakorpis skogsstruktur snabbt att bli mångsidigare. Redan efter några år kommer de fallna trädstammarna att sjunka till lågor, och nästa generation av träd som väntat på sin tur på skogsbottnen får ta över. Hannusrantas gamla brakved och klibbalen som är ovanlig i Kajanaregionen får mer livsrum bland träden som skadats av stormen.

Paatsamakorpi är Stiftelsen för naturarvets nionde skyddsområde i Kajanaland.

Bildgalleri

Kosteapohjainen yli satavuotias sekametsä Kajaanin Hannusrannassa.

Skydda en bit urskog

Paatsamakorpi

Donera till exempel: 10,00 

Lägsta belopp: 5,00 

Varukorg
Rulla till toppen