Kotisalo

Kommun: Libelits
Skyddsår: 2021
Område: 12 ha
Kotisalo, Liperi.

Stiftelsen för naturarvet anskaffade nyligen ett skogsområde med syfte att skydda det längs en populär friluftsrutt i Libelits inom Norra Karelen, på ungefär 20 kilometers avstånd från Joensuu. Skogen har rikligt med träd nästan överallt och utgörs av en gammal talldunge som växer på mo av lingon- och blåbärstyp.

Skogen förmedlades genom ett anbudsförfarande, och det hängde på ett hår att hela området skulle ha huggits. Stiftelsen för naturarvet vann anbudsförfarandet med nöd och näppe genom att arrangera på initiativ av skogens grannar en snabbinsamling som flera lokala och också avlägsna naturvänner bidrog till. För den första gången i stiftelsens historia producerade en kortvarig och allokerad insamling tillräckligt med tillgångar över grundpriset på trädbeståndet för att erbjuda ett vinnande anbud.

Det anskaffade området omfattar i sin helhet knappt 12 hektar och inkluderar den största delen, d.v.s. 1,3 hektar, av den vackra tjärnen Hovatta med sin myrstrand. Skogens andel av Kotisalo är ungefär 10,5 hektar. I omgivningen är terrängen mångsidig med sina åsar tillsammans med livsmiljöer för bland annat den svartfläckiga blåvingen. Skogens mångfald ökas ställvis av den frodigare markens lövträd, de olika skiktens förekomst och skogens tendens att torka på rot. Frodigare skog med asp förekommer särskilt norr om tjärnen Hovatta. Det är allmänt känt att den största delen av Kotisalo skog inte har drabbats av huggningar sedan 1950-talet. En liten gallring har man gjort i en del av skogen. Av trädbeståndet i Kotisalo är en del åtminstone 120 år gammalt. Efter krigstiderna plockade man träd på vissa ställen, och där är de äldsta överståndarna tydligt äldre, åtminstone 150 år gamla träd som har fått befinna sig där i lugn och ro.

Vägen som går genom den gamla tallskogen hör till det 65 kilometer långa nätverket Kinttupolut som är byggt och underhållet av Libelits kommun. Underhållet fortsätter i samarbete med kommunen. Underhållet av stigen kommer att vara tillåtet av skyddsbeslutet fast skogen i sin helhet skyddas varaktigt enligt lag.

Bildgalleri

Skydd en bit urskog

Kotisalo

Donera till exempel: 10,00 

Lägsta belopp: 5,00 

Varukorg
Rulla till toppen