Påven äger nu en skogsbit genom Stiftelsen för naturarvet

Biskopen i Helsingfors stift, Irja Askola, besökte Vatikanen den 18 januari 2016, och där tog påven Franciskus emot tusen kvadratmeter av den urgamla Tomteskogen i Borgå som gåva av henne.

Tomteskog ligger inom Helsingfors stift och utgör ett av de 51 skyddsområdena som ägs av Stiftelsen för naturarvet. Den fem hektar omfattande skogen, som arvingarna till den lokala familjen Ärlig sålde till stilftelsen i april 2013, består huvudsakligen av över hundraåriga barrträd. Skogen har en våtmark som ligger vid den västra kanten tillsammans med sina gamla glasbjörkar medan sköldbarkstallarna vajar och susar intill den bergiga backen som stiger upp i den sydvästliga hörnan. Stämningen i den täta och dunkla skogen påminner om en urskog: det finns nerfallna träd här och där, och man kan höra det knakande ljudet när påfällningsträden drabbas av vindarna. Man har observerat både lappugglan och den tretåiga hackspetten i området, och vi vet också att skogen har varit en häckningsplats för många andra ugglearter samt bivråken och duvhöken.

Stiftelsen för naturarvet grundades av fiskaren och författaren Pentti Linkola år 1995. Stiftelsen köper värdefulla områden i naturen, skogar för det mesta, för att skydda dem varaktigt enligt naturskyddslagen. Det finns redan 50 skyddsområden som innehåller urskogsliknande skog och myr i naturligt tillstånd överallt i Finland.

Stiftelsens verksamhet baserar sig framför allt på privata donationer. En bit urskog är en populär doneringsform som gör det möjligt för oss att på sätt och vis använda tillgångar som vi redan har investerat i de existerande skyddsområdena på nytt för att skapa nya. Skogsbitarna som vi säljer kvarstår naturligtvis i stiftelsens besittning, men vi följer deras växande antal regionvis. I vissa fall omfattar bitarna redan över hälften av hela skyddsområdet.

I samband med sammanträffandet konstaterade biskop Askola till påven Franciskus: ”Förutom att ni har en plats i finländarnas hjärtan har ni nu också en konkret plats i Finland.” Stiftelsens verksamhetsledare Anneli Jussila berättar att stiftelsen kommer att anteckna biskopens gåva till påven i både kartan över Tomteskog och skylten som under vårens lopp kommer att placeras i närheten av skyddsområdet.

Foto: Matti Ojanperä.

Senaste nyheterna

Varukorg
Rulla till toppen