Nytt naturskyddsområde i Soukkavaara i Posio

I början av januari köpte Stiftelsen för naturarvet en över 150 år gammal skogklädd höjd i Soukkavaara, som ligger bara en kilometer österut från Posio kommuncentrum.

Det nya området är kopplat till det nationellt värdefulla landskapsområdet vid Kitkajärvi och Riisitunturi. ”Trots sin landskapsområdesstatus förekommer enhetliga gamla naturskogar på Yli-Kitkas stränder på Posiosidan numera i huvudsak endast på öar och ställvis på några stränder. Stiftelsen för naturarvets nya naturskyddsområde tryggar bevarandet av dessa sista urskogsområden”, konstaterar Petri Haapala, skyddsexpert vid Stiftelsen för naturarvet.

På naturskyddsområdet, som ligger på Soukkavaaras norra sluttning och omfattar 29,5 hektar, växer barrskog som domineras av granar och yviga tallar i naturtillstånd. Trädbeståndets åldersstruktur är mångsidig. En del av träden i skogen har redan förvandlats till torrakor, mossbevuxna lågor och högstubbar av björk som lämpar sig som boplats för den utrotningshotade talltitan.

På skyddsområdet finns också en liten tallmyr i naturtillstånd, och längs dess kant ringlar en klar bäck som har sin början i myrkällor och sipperytorna på Soukkavaaras sluttning. En dag i januari kunde man se spår i snön av en utter som gått fram och tillbaka längs bäcken.

Ett litet frågetecken inför Soukkavaaras framtid orsakas av en ansökan om malmletningstillstånd som sträcker sig in på området. ”Gruvbolaget Latitude 66 Cobalt har ansökt om malmletningstillstånd för ett område av vilket två hektar ligger på naturskyddsområdet. Å andra sidan har gruvbolaget lovat i offentligheten att inte driva verksamhet på naturskyddsområden eller i närheten av dem. Också på grund av Kitkas vattendrag måste man se till att de håller fast vid det här löftet”, berättar skyddsexpert Petri Haapala.

Stiftelsen för naturarvet köpte Soukkavaara på den öppna skogsmarknaden. I fortsättningen kommer stiftelsen att utreda om man kunde använda området som rekreationsområde för Posio kommuncentrums invånare och resenärer som besöker det närliggande kulturcentret Pentik-mäki.

Soukkavaara är Stiftelsen för naturarvets 152:e naturskyddsområde i Finland och det tionde i Lappland. I hela landet har stiftelsen beskyddat över 3 600 hektar värdefulla naturområden.

(Foto: Ari-Pekka Auvinen)

Senaste nyheterna

Varukorg
Rulla till toppen