Testamente

Stiftelsen för naturarvet har fått och kommer att få en viktig del av sina tillgångar genom testamenten. Tillgångarna kan allokeras till det skyddsobjekt som nämns i testamentet, till exempel till ett visst landskap om det är möjligt.

Kontakta oss!

Verksamhetsledare Anneli Jussila, mobil +358 40 586 3950

e-post: info@luonnonperintosaatio.fi