Testamente

Stiftelsen för naturarvet har fått och kommer att få en viktig del av sina tillgångar genom testamenten. Tillgångarna kan allokeras till det skyddsobjekt som nämns i testamentet, till exempel till ett visst landskap om det är möjligt.

Kontakta oss!

Verksamhetsledare Pepe Forsberg, mobil +358 50 552 2588

e-post: info@luonnonperintosaatio.fi