Minnesinsamling

Till minne av en avliden anhörig kan man starta en insamling för att skydda skogar genom Stiftelsen för naturarvet. Vi försöker allokera insamlingens avkastning till det önskade området om det är möjligt. Under länken hittar du ett kondoleanskort som du kan skriva ut om du vill. Om du vill att vi skickar dig ett kondoleanskort var snäll och kontakta oss via e-post på info@luonnonperintosaatio.fi.