Andra donationer

Stiftelsen tar emot också annan fast och lös egendom, till exempel fastigheter, aktier, värdepapper och så vidare. Stiftelsen säljer dem sedan och använder inkomsterna till att skydda skogar och köpa nya skyddsobjekt.