Fadders förmåner

Våra Skogsfaddrar får i slutet av varje år ett vackert, färgat och undertecknat diplom från stiftelsen. Diplomet som skickas antingen via post eller via e-post informerar om arealen som faddern dittills har skyddat med sina donationer. Arealerna blir större varje år, så andelen av faddrarnas ”egna skogar” ökar hela tiden.

Diplomet skickas vid jul om inte annat överenskommits. Faddrarna får på samma gång stiftelsens årsöversikt och en kortserie om stiftelsens skyddsområden.

Skogsområdena som våra faddrar har skyddat blir alltså större år efter år. Man kan få en sammanfattning av sin skyddsareal i mitten av året också om man vill.