Skyddade områden

27
år naturskydds­arbete
181
skyddade områden
4691 ha
fredad natur

Det första skyddade området, Akanvaara, skaffades år 2000, och efter det har Stiftelsen för naturarvet lyckats freda flera nya skogsområden varje år. En del av de skyddade områdena har utvidgats genom många olika affärer, och på det sättet har den skyddade skogsarealen även på de befintliga områdena kunnat ökas. Detta är livsviktigt för många hotade arter.

Stiftelsen för naturarvet ansöker om en permanent fridlysning enligt naturskyddslagen för sina skyddade områden. Enligt allemansrätten är det tillåtet att plocka bär och matsvamp inom de skyddade områdena. Däremot är det i huvudsak förbjudet att plocka växter eller växtmaterial, störa djur, skada marken, slå läger eller köra motorfordon där.

Stiftelsen för naturarvet tryggar sina naturskyddsområden på två olika sätt: både naturskyddslagen och stiftelselagen garanterar områdenas fortsatta skydd. Patent- och registerstyrelsen godkänner stiftelsernas stadgar och övervakar deras verksamhet. Polisstyrelsen övervakar stiftelsernas finanser. Stiftelsens egen styrelse ansvarar för att stiftelsen uppfyller sitt syfte enligt stadgarna. Man kan alltså lita på att våra naturskyddsområden består; trots skiftande politiska intressen och omväxlande ekonomiska konjunkturer är Stiftelsen för naturarvets skyddade områdenas kontinuitet garanterad.

 • Alla
 • Birkaland
 • Egentliga Finland
 • Kajanaland
 • Kymmenedalen
 • Lappland
 • Mellersta Finland
 • Norra Karelen
 • Norra Österbotten
 • Norra Savolax
 • Nyland
 • Österbotten
 • Satakunta
 • Södra Karelen
 • Södra Savolax
 • Tavastland
Alla
 • Alla
 • Birkaland
 • Egentliga Finland
 • Kajanaland
 • Kymmenedalen
 • Lappland
 • Mellersta Finland
 • Norra Karelen
 • Norra Österbotten
 • Norra Savolax
 • Nyland
 • Österbotten
 • Satakunta
 • Södra Karelen
 • Södra Savolax
 • Tavastland
Törngrenin metsät. Kuva: Anneli Jussila

Törngren

Sibbo, Nyland

Läs mera →

Tuiskunmetsä

Punkalaidun, Birkaland

Läs mera →

Tulijoki

Puolanka, Kajanaland

Läs mera →
Tuomilehto. Kuva: Heini Koivuniemi

Tuomilehto

Padasjoki, Tavastland

Läs mera →
Ullatieva

Ulladievvá – Ullatieva

Enontekis, Lappland

Läs mera →

Unhola

Kokemäki, Satakunta

Läs mera →

Vaarinmetsä

Kokkola, Österbotten

Läs mera →
Valkeapuro. Kuva: Anneli Jussila

Valkeapuro

Nurmijärvi, Nyland

Läs mera →

Vanamonsalo

Valtimo, Norra Karelen

Läs mera →
Tikankontit. Kuva, Seppo Kemppainen, Vastavalo

Vehmaansuo

Uleåborg, Norra Österbotten

Läs mera →
Veitsalmi. Kuva: Sami Marttinen.

Veitsalmi

Luumäki, Södra Karelen

Läs mera →
Viitanen. Kuva: Mari Helkiö

Viitanen

Keuruu, Mellersta Finland

Läs mera →
Virvatulen suomaisemaa

Virvatuli

Halsua, Österbotten

Läs mera →

Yli-Mylly

Loppi, Tavastland

Läs mera →
Ylpässuon suojelualue.

Ylpässuo

Kiuruvesi, Norra Savolax

Läs mera →
Varukorg
Rulla till toppen