Stiftelsen för naturarvet sr

25.9.2012 |

Ett nytt område i Hauho i Tavastehus blir skyddat, och Käpyranta i Tervo blir större – Stiftelsen gjorde bra affärer i september 2012 och fick nya skyddsområden.

18.9.2012 |

Stiftelsen för naturarvet inleder en insamling bland de framgångsrika företagarna i Tavastland, och vi kommer att fortsätta med kampanjen till slutet av året. 

25.6.2012 |

Över 80 hektar skog och hundratals meter av Ivalojokis strandlinje blev stiftelsens egendom strax före midsommaren 2012, tack vare en privat givare som sätter värde på naturen i Lappland.

24.4.2012 |

I november köpte Stiftelsen för naturarvet en cirka 45 hektar omfattande, förutvarande högmossa som en gång i tiden användes för torvproduktion, bredvid skyddsområdet Konttikangas i Siikajoki.

23.4.2012 |

Naturskyddsområdet Keijunsuo, som vi hade anskaffat i början av sommaren 2011, fick sju hektar till i slutet av samma år.

23.4.2012 |

I slutet av oktober skaffade sig Stiftelsen för naturarvet en andel på ett halvt hektar söder om Yli-Mylly skyddsskog i Loppis.

22.9.2011 |

I början av september lyckades Stiftelsen för naturarvet få ett nytt skyddsområde, för första gången i Kuusamo. Det nya området ligger i Lämsänkylä och gäller en knappt 14 hektar stor skog som begränsas till den vacka forsen Multikoski, som rinner fritt i öster.

12.7.2011 |

Stiftelsens senaste skyddsområde, Keijunsuo skog på sju hektar, ligger i Vehmainen i Rengo. Keijunsuo gäller det första skyddsområdet som stiftelsen har skaffat i Tavastehus. Det finns nu trettio skyddsområden som stiftelsen har i sin ägo.

14.6.2011 |

Tapiolatrakten i Norrmark i Björneborg ökades med cirka 8 hektar till följd av en bra affär som stiftelsen gjorde i slutet av maj. Tapiola utgör nu en helhet som omfattar över 17 hektar med en möjlighet att bli även bredare österut.

Sidor