Stiftelsen för naturarvet sr

15.11.2016 | Metsäkaupat

Stiftelsen för naturarvet köpte en jordlott på 20 hektar i Vasikkaniemi vid Ivalojoki älv i slutet av sommaren, fyra kilometer nordväst om Ivalo centrum.

15.11.2016 | Metsäkaupat

Stiftelsen för naturarvet får sitt hittills största skyddsområde när Aarnivalkea, ett skyddsområde som grundades 2013, expanderar till den närbelägna Kivisuoregionen.

31.8.2016 | Metsäkaupat

Stiftelsen för naturarvet anskaffade nyligen en skog på cirka 18 hektar i Kolho som ligger i Mänttä-Filpula vid Birkalands norra gräns.

6.7.2016 | Metsäkaupat

Det blir ett nytt skyddsområde i Töysä i Alavo där stiftelsen köpte en skog på cirka 30 hektar.

15.6.2016 | Metsäkaupat

Stiftelsen för naturarvet gjorde i slutet av maj en affär som gällde en skogsbit på drygt 19 hektar i Kylmäkoski by i Juga i Norra Karelen.

17.5.2016 | Metsäkaupat

Stiftelsen för naturarvet anskaffade i slutet av april ett område på 7,5 hektar i Nokkola by i Hollola, söder om Lahtis, vid den östra stranden av Luhdanjokitrakten i Borgå å.

1.3.2016 | Metsäkaupat

Stiftelsen för naturarvet anskaffade i mitten av februari ett område på cirka 24 hektar vid sjön Lestijärvi i Österbotten. Ungefär 14 hektar av området består av skog, resten urgörs av ett privat vattenområde.

27.1.2016 | Metsäkaupat

Stiftelsen för naturarvet har anskaffat en gård som heter Rouvala i Nyystölä by i Padasjoki, och över 10 av områdets 16 hektar är skog. Största delen av köpesumman kom från en privat donator som ville förbli anonym.

22.1.2016 | Mediatiedotteet

Biskopen i Helsingfors stift, Irja Askola, besökte Vatikanen den 18 januari 2016, och där tog påven Franciskus emot tusen kvadratmeter av den urgamla Tomteskogen i Borgå som gåva av henne.

8.4.2015 |

Arealen som skyddats under den gemensamma myrkampanjen mellan Österbottens naturskyddsdistrikt och Stiftelsen för naturarvet växte med 15 hektar när Syrjäjoki myrområde i Perho blev stiftelsens egendom. Området, som följer Syrjäjoki bäck drygt en kilometer, kommer att uppkallas Syrjäjoki.

Sidor