Stiftelsen för naturarvet sr

Luonnonperintösäätiön suojelualue Yövilkanpuro
18.12.2017 | Metsäkaupat

Under slutet av hösten har stiftelsen lyckats anskaffa tre nya områden i Norra Karelen för att skydda dem. Tack vare köpet har stiftelsen redan sju områden i sin besittning i detta landskap. Spaningen och handelsöverläggningen genomfördes med hjälp av regionens naturvänner.

20.9.2017 | Metsäkaupat

Kruununmaa, en mångsidig gård på åtta hektar vid Isoneva i Alavo, har varit i Stiftelsen för naturarvets besittning sedan slutet av augusti. Anskaffningen finansierades av en myrkampanj som ordnades i samarbete mellan Stiftelsen för naturarvet och Österbottens naturskyddsdistrikt i Finlands naturskyddsförbund.

2.8.2017 | Metsäkaupat

Stiftelsen för naturarvet tog nyligen emot en riktig gåva. Lauri Hakamies, en privatperson och naturvän från Vasa, bestämde sig nämligen för att ge oss Wikskog, en skogsbevuxen del av ön Vetlot i Vörå. Ön är omgiven av bräckt vatten i närheten av Vörå ås deltaområde. Stiftelsen skyddar Wikskog under kampanjen ”Min naturgåva till hundraåringen” för att fira Finlands jubileumsår.

7.6.2017 | Metsäkaupat

Stiftelsen för naturarvet anskaffade i maj en liten och skum grandunge i Såka by i Karleby. Den enhetliga skogen, som alltigenom består av samma trädbestånd, omfattar tillsammans med sin mossiga grund 4,3 hektar.

11.4.2017 | Kampanjat

Stiftelsen för naturarvet anskaffade nyligen Haveri gård strax väster om skyddsområdet Lampila som ligger i Töysä. På det här viset skyddas den skogbevuxna slänten tillsammans med det vidsträckta skogsområdet som gömmer sig bakom den vilket är ett glädjeämne för många donatorer som var oroliga över skogens framtid.

9.2.2017 | Kampanjat

Pertti Salolainen blir kampanjens skyddspatron

Stiftelsen för naturarvet sätter i gång sin insamling för Finlands 100-årsjubileum – vill du också vara med i att ge Finland en hållbar födelsedagspresent? Donera till insamlingen och hjälp oss att skaffa (åtminstone) 100 hektar 100-årig skog till det 100-åriga Finland.

25.1.2017 | Metsäkaupat

Stiftelsen för naturarvet har anskaffat två nästan orörda skogsområden med ett ståtligt trädbestånd i Paimela, Hollola. Med hjälp av en insamling för riksdagsledamoten Pertti Salolainens födelsedag och hans ytterligare donationer har vi också kunnat köpa en tredje bit som är mindre och kompletterar det andra skogsområdets södra gräns.

19.12.2016 | Metsäkaupat

Myr- och skogsområdet Kuovisuo i Kiminge kommer att skyddas varaktigt i Uleåborg när vi grundar ett skyddsområde inom den fastställda ytan som Stiftelsen för naturarvet anskaffade i december 2016.

15.11.2016 | Metsäkaupat

Stiftelsen för naturarvet köpte en jordlott på 20 hektar i Vasikkaniemi vid Ivalojoki älv i slutet av sommaren, fyra kilometer nordväst om Ivalo centrum.

15.11.2016 | Metsäkaupat

Stiftelsen för naturarvet får sitt hittills största skyddsområde när Aarnivalkea, ett skyddsområde som grundades 2013, expanderar till den närbelägna Kivisuoregionen.

Sidor