Stiftelsen för naturarvet sr

Luonnonperintösäätiön suojelualue Aarnikangas
9.4.2020 | Mediatiedotteet

I slutet av 2019 tog Stiftelsen för naturarvet emot en vacker och över hundraårig grandunge vid Norra Österbottens landskapssjö Pyhäjärvi. Juhani Tolonen, mannen som gav oss området, hade en innerlig önskan att bevara skogen för framtida generationer.

24.3.2020 | Metsäkaupat

Stiftelsen för naturarvet anskaffade nyligen ett skogsbruksföretag som heter Kettukallio och ligger inom Tortinmäkitrakten i Patis på ungefär 25 kilometers avstånd i nordlig och nordöstlig riktning från Åbo centrum. Vi lämnar in en ansökan för att fridlysa skogen enligt naturskyddslagen som sedan skyddar vegetationen, organismerna och jordmånen så att de får befinna sig i naturligt tillstånd. Efter fridlysningen får man röra sig fritt i området samt plocka bär och svamp.

29.1.2020 | Metsäkaupat

I januari kom Stiftelsen för naturarvet och Ylöjärvi stad överens om ett trädrikt skogsområde som ligger i Ylöjärvi. Skogen, som står på några kilometers avstånd nordost om stadens centrum på Mastosvuori norr om Asuntila,  kommer att skyddas till minne av Mikko Saarela, en man som var med när musikgruppen Eppu Normaali grundades.

27.11.2019 | Metsäkaupat

Under innevarande år har Stiftelsen för naturarvet slagit ett rekord med sina anskaffningar. Vi köpte så många som tjugo nya områden och ytterligare tilläggsområden till fem områden som redan skyddats. Sex områden fick vi som gåva.

6.11.2019 | Metsäkaupat

Arvingarna till gårdhelheten Järvi-Tarkka i Kauhajoki bestämde sig för att sälja platsen till Stiftelsen för naturarvet i början av hösten 2019.

Luonnonperintösäätiön suojelualue Seitasaari
24.9.2019 | Metsäkaupat

Stiftelsen för naturarvet anskaffade i slutet av sommaren ett skogsområde som ur naturskyddets synvinkel är värdefullt och ligger vid fem olika vattendrag inom Kaamanentrakten i Enare. Anskaffningen blev möjlig när Sputnik, bolaget som ägs av regissören Aki Kaurismäki och bildkonstnären Paula Oinonen, donerade 100 000 euro för just detta ändamål.

Luonnonperintösäätiön suojelualue Ahmauksenkorpi
22.8.2019 | Metsäkaupat

Stiftelsen för naturarvet anskaffade nyligen Ahmauksenkorpi, ett skogskärr på 41 hektar i en by som heter Ahmaus och ligger i Ulvsby. Det gäller ett ovanligt vidsträckt och enhetligt skogsområde med ovanliga mängder murket trä. En stor del av skogen är ormbunkskärr till sin naturtyp.

Luonnonperintösäätiön suojelualue Kettukangas
17.6.2019 | Metsäkaupat

Stiftelsen för naturarvet anskaffade i vår en gammal skogsbeteshage som erbjuder sin klarhet i Suotuperätrakten i Haapavesi. Skogen, som heter Kettukangas, omfattar 32 hektar och består i huvudsak av lund och lundkärr.

23.5.2019 | Metsäkaupat

Stiftelsen för naturarvet anskaffade ett skogsområde med en mängd träd i Vittisbofjärd i Björneborg för att skydda området tillsammans med ungefär hälften av den torrlagda bassängen av den lilla sjön Holamppi som också hör till området.

Luonnonperintösäätiön suojelualue Laitakangas-Tuohisaari
16.4.2019 |

Stiftelsen för naturarve tog nyligen emot 30,5 hektar som gåva av Heino Jokelainen från Siikalatva i Norra Österbotten. Enligt gåvobrevet förbinder sig Stiftelsen för naturarvet att se till att området lagenligt skyddas inom ett år från donationen.

Sidor