Lodjursskogen

Stiftelsen för naturarvet samlar tillsammans med dokumentärfilmen Ilveskuiskaaja (ung. Lodjursviskaren) och dess huvudperson Hannu Rantala in medel för att beskydda en gammal skog som skulle lämpa sig som lodjursrevir. Ilveskuiskaaja handlar om Hannu Rantalas otroliga liv tillsammans med dessa ståtliga tofssvansar.

Lodjuret är Finlands enda vilda kattdjur. Tillsammans med vargen, björnen och järven utgör den ett av våra fyra stora rovdjur. Lodjuret med sina tofsöron, gula ögon och stora tassar är ett vackert och skyggt djur som ofta rör sig i nattens mörker och håller sig undan människan.

Lodjuret försvann nästan helt från vårt land på grund av hård jakt i början av 1900-talet. Situationen förbättrades när lodjuret fridlystes på 1960-talet, men under de senaste åren har det beviljats så många jaktlicenser att lodjursbeståndet har minskat.

Lodjuret har ett egenvärde i vår natur. Dessutom har stora rovdjur som lodjuret en viktig uppgift på toppen av vårt ekosystem: de hindrar andra däggdjursbestånd från att växa sig för stora och hjälper att upprätthålla fångstarternas livskraft. Många fåglar och mindre rovdjur har också nytta av de stora rovdjuren.

Hjälp oss och Hannu att beskydda lodjursskogen och donera till insamlingen!

– Ange Luonnonperintösäätiö som mottagare
– Överför summan du vill donera till donationskontot FI78 5494 0950 0224 93
– BIC (SWIFT)-koden är OKOYFIHH
– Fyll i 210832 i referensfältet

Du kan också donera en valfri summa till Stiftelsen för naturarvets Lodjursinsamling via MobilePay-numret 57750. När du knackar på numret på mobilen öppnas MobilePay-applikationen automatiskt med rätta betalningsuppgifter. Numret styr donationen till Stiftelsen för naturarvets donationskonto.

Insamlingen för lodjursskogen har grundats av Stiftelsen för naturarvet och produktionsbolaget Wacky Tie Films.

Donera till kampanjen

Lodjursskogen

Donera till exempel: 10,00 

Lägsta belopp: 5,00 

Varukorg
Rulla till toppen