Lahjoitusten käyttö

Lahjoitukset käytetään suojelualueiden ostoon – ostamalla suojeleminen on varma tapa turvata luontoa.

Toimintamme on selkeää ja konkreettista – etsimme, ostamme ja suojelemme.

Ostamalla arvokkaat metsät ja muut luonnonalueet saadaan suojeltua välittömästi ja pysyvästi. Arvokkaiden alueiden tunnistaminen ei vielä johda suojelualueiden syntyyn, vaan ratkaisevia ovat neuvottelut maanomistajien kanssa, kaupanteko ja alueen siirtyminen luonnonsuojelulain piiriin. Emme suuntaa lahjoitusvaroja yleiseen metsäkartoitukseen tai luontoselvityksiin ilman linkkiä kauppaneuvotteluihin.

Luonnonperintösäätiöllä on vankkaa kokemusta metsien etsinnässä, kaupanteossa ja suojeluprosessissa. Säätiön vahvuus metsänsuojelijana on nopea toiminta ja joustavuus. Lahjoittaja myös tietää, että säätiölle lahjoitetut varat menevät metsien ostoon ja sen vaatimaan työhön. Olemme ainoa valtakunnallinen säätiö Suomessa, jonka toiminnan keskiössä on uusien luonnonsuojelualueiden konkreettinen perustaminen. 

Luonnonperintösäätiön säännöt eivät salli avustusten, apurahojen tai tukien jakamista. Kaikki kerätyt varat käytetään metsiensuojelutyöhön.

Luonnonperintösäätiön rahankeräyslupa: RA/2020/921.