Tule Virvatulen suotalkoisiin 15.–16.8.

Halsuan Virvatulen suolla tehdään lapiotöitä luonnon hyväksi 15.–16.8.2015. Talkoot järjestää Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri.

Reilun 60 hehtaarin suo- ja metsäalue Virvatuli on yksi Luonnonperintösäätiön ja Pohjanmaan piirin suokampanjan keruutuotoilla ostetusta kolmesta suoalueesta. Alue sijaitsee Perhon rajalla, suojellun Penninkijoen koillispuolella. Hangasnevan-Säästöpiirinnevan laajalle Natura-alueelle on matkaa vain kilometrin verran.

Pääosin luonnontilaisen ja ojittamattoman suon keskiosalla on muutamia vähäisiä ojia, joiden sulkeminen edistää suon palautumista luonnontilaan.

Talkoovarusteiksi riittää reipas asenne, sään ja työn mukainen vaatetus sekä omat työvälineet, jos niitä on. Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri vastaa muonituksesta ja majoituksesta.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot 11.8. mennessä: Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri ry / Teemu Tuovinen p. 040 934 6320, pohjanmaa@sll.fi

Lataa talkoo-ohjelma.

Kuva: Risto Sauso.

Retket ja tapahtumat