Luonnonperintösäätiölle upeita metsälahjoja

Luonnonperintösäätiö Gästans Luonnonsuojelualue

Syksyn aikana Luonnonperintösäätiö on saanut lahjaksi kaksi aluetta, toisen Uudeltamaalta Snappertunasta Gästans-nimisestä saaresta ja toisen Sevettijärveltä Inarista.

Gästansin saari Raaseporin edustalla on ikään kuin astinkivi ulko- ja keskisaariston välillä: Gästans muodostaa jatkumon ulkomeren luodoilta keskisaariston metsäisiin saariin. Gästansin maaperä on osin moreenia, mikä on alueella harvinaista. Ulkomeren suunnassa ei enää vastaavanlaisia saaria tavata, kuvailee palstan lahjoittaja Lauri Kaila.

Maaperän laatu selittää osaltaan Gästansin saaren rehevyyttä ja sen luonnon monipuolisuutta. Saarella esiintyy runsaasti lehtipuita, joiden joukossa on suuria haapoja ja jopa saarnia. Osaa 6,5 hehtaarin suojelualueesta kattaa vanha kalliomännikkö ja alueen notkoissa on mustikkatyypin kuusikkoa. Suojelualueeseen kuuluu myös muutama niitty, joita lahjoittaja on hoitanut perinteisin menetelmin ja jatkaa tätä vastaisuudessakin, toteaa Luonnonperintösäätiön suojelujohtaja Anneli Jussila.

Sevettijärven Kuusajooggaz-nimisen alueen lahjoittivat säätiölle Rita Kuusakoski-Peltonen ja Jari Peltonen. Tämä upea 63 hehtaarin laajuinen alue kasvaa vanhaa mäntymetsää komeine kelottuvine aihkeineen. Alueeseen kuuluu myös pitkiä Sevettijärven rantaviivoja, kaksi kokonaista lampea ja kaksi jokea.

Kuusajooggazin maisemat ovat luonnonkauniita pienine harjuineen ja vesistönäköaloineen. Vesistöjen lähellä metsä on suorastaan lehtomaisen rehevää. Kuusajooggaz sijaitsee suurten erämaisten alueiden laidalla ja se on säätiön toistaiseksi pohjoisin suojelukohde. Alueella on tehty useita karhuhavaintoja, toteaa Anneli Jussila iloisena.

Luonnonperintösäätiö Kuusajooggaz Luonnonsuojelualue

Gästans Maanmittauslaitoksen Karttapaikassa

Kuusajooggaz Maanmittauslaitoksen Karttapaikassa

Kuvat: Anneli Jussila


 

 

 

Mediatiedotteet