Keidas, Noormarkku

KARTTA: Keidas Maanmittauslaitoksen karttapaikalla

Noormarkun Lassilassa sijaitseva Keitaan metsä- ja suoalue kiertää hevosenkengän muotoisena kaunista, erämaista Vähä Särkijärveä. Keskiosa alueesta on rämettä, jota ympäröivät vanhat, monimuotoiset kangasmetsät korkeammilla kivennäismailla. Alueen nimi mukailee karttanimeä, joka on Vähänjärvenkeidas.

Alueella vallinnut pitkä rauhan aika näkyy sen luonnonkauneudessa ja vahvassa palautumisessa kohti luonnontilaa. Yksikään tie tai sähkölinja ei ulotu tälle hiljaiselle kolkalle. Puusto on eri-ikäistä, komeaa ja monilajista. Lehtipuuta kasvaa kuusten ja mäntyjen joukossa, lahopuuta on syntynyt kiitettävästi. Suon vanhat ojat ovat jo sammaloituneet lähes umpeen. Varhaiskeväällä alueella on kuultu kuovin, metsäviklon, käpylintujen, metsätiaisten ja kurkien ääniä. Suolla on nähty hanhien jätöksiä.

Luonnonsuojelun kannalta erityisen tärkeä asia on Keitaan kytkeytyneisyys muihin suojuelualueisiin: säätiön ostama noin 52 hehtaarin metsätila liittyy suoraan eteläpuolellaan sijaitsevaan, ojittamattomaan ja ilmeisen koskemattomaan yli 350 hehtaarin Pitkäsuon alueeseen, joka on valtion hallussa ja kokonaisuudessaan tulossa suojeluun. Yhteensä suojeltua aluetta on siis yli neljäsataa hehtaaria, mikä on merkittävä saavutus eteläisessä Suomessa.

Luonnonperintösäätiö on tehnyt yhteistyötä Varsinais-Suomen Ely-keskuksen kanssa Keitaan suojelemiseksi.

Kuva: Anneli Jussila

Osta pala Keidasta Luonnonperintösäätiön verkkokaupasta!

 

Kuvagalleria