Näin löydät Riihikosken metsään

Etelästä tultaessa ajetaan Kiikalan kirkolle ja jatketaan tietä 2411 Rekijoelle. Rekijoelta ajetaan 1,8 kilometriä Kärkelän kylään, mistä käännytään luoteeseen tielle 2405, joka johtaa Isokylän läpi. Tietä ajetaan vajaa 2 kilometriä. Juuri ennen loivaa mutkaa kääntyy pieni peltotie vasemmalle, lounaaseen. Auton voi jättää tähän, isomman tien varteen, ja kävellä muutaman sata metriä pikkutietä. Tie johtaa alas Natura-alueeseen kuuluvalle niitylle, jonka laidalla kohoaa Riihikosken metsä.

Someron tai Salon suunnasta tultaessa ajetaan tietä 52 ja käännytään n. 12 kilometriä Somerolta lounaaseen pikkutielle 2405, joka johtaa Kärkelään ja Rekijoelle. Pieni peltotie erkanee kun on ajettu noin 4 kilometriä ja ylitetty Rekijoki.