Kuusajooggaz, Inari

Luonnonperintösäätiö Kuusajooggaz Luonnonsuojelualue

KARTTA: Kuusajooggaz Karttapaikassa.

Luonnonperintösäätiö sai syksyllä 2020 lahjoituksena upean, monipuolisen alueen Sevettijärveltä Lapista. Järvenrantaa on pitkästi sekä pohjoisessa että lännessä, missä maasto kohoaa harjuksi, ja alueella on myös lampia, joiden ympäristössä luonto on rehevää ja paikoin jopa lehtomaista. Suurin osa alueesta on loivasti kumpuilevaa, vanhojen mäntyjen luonnehtimaa kangasmaastoa. Aluetta halkoo pieni, kirkasvetinen joki Čoolmâsjuuha.

Alueen laaja koko – 63 hehtaaria – ja sen monet rannat sekä vaihtelevat maastonmuodot tekevät Kuusajooggazista todella viehättävän suojelualueen. Puustossa on paljon monisatavuotiaita mäntyjä ja lahopuuta. Metsän tunnelmassa on erityistä rauhan ja erämaan tuntua.

Alueen lahjoittivat säätiölle Rita Kuusakoski-Peltonen ja Jari Peltonen. Metsän nimi Kuusajooggaz on yhdistelmä alueen toisen lahjoittajan Ritan sukunimestä ja saamen kielen pientä jokea tarkoittavasta sanasta (jooggaz). Alue sijaitsee suurten erämaisten alueiden laidalla, ja siellä on tehty useita karhuhavaintoja.

Osta pala Kuusajooggazia!

Kuvagalleria

Luonnonperintösäätiö Kuusajooggaz Luonnonsuojelualue
Luonnonperintösäätiö Kuusajooggaz Luonnonsuojelualue
Luonnonperintösäätiö Kuusajooggaz Luonnonsuojelualue