Mörkökorpi, Saarijärvi

KARTTA: Mörkökorpi kansalaisen karttapaikalla

Luonnonperintösäätiö osti elokuussa 2013 Saarijärven Lannevedeltä noin seitsemän hehtaarin Mörkökorven alueen, johon sisältyy reilut kuusi hehtaaria metsää. Osa entisistä pelloista kuuluu Marketta Hornin pihapiiriin Mörkökorven keskellä.

Mörkökorven metsä on harvinaisen luonnontilaista. Suuri osa aarniomaisesta, kuusivaltaisesta metsästä on liki 120-vuotiasta. Metsän ilmettä ja luonnonarvoa monipuolistavat vanhat lehtipuut – koivut ja raidat. Myös suuria mäntyjä esiintyy kuusten rinnalla. Lahopuuta Mörkökorvessa on runsaasti sekä pystyssä että eri-ikäisenä maalahopuuna. Mörkökorven länsilaidalla on kostea korpi.

Mörkökorpi on Luonnonperintösäätiön 40. suojelualue ja kolmas Keski-Suomessa.

Kuvat: Anneli Jussila

Tule kummiksi! Metsän Kummina autat suojelemaan uusia mörkökorpia!

Osta pala Mörkökorpea!

Kuvagalleria