Metsäpirtti, Uurainen

KARTTA: Metsäpirtin suojelualue kansalaisen karttapaikalla

Uuraisten Nyrölän kylässä sijaitseva seitsemän hehtaarin Metsäpirtti siirtyi säätiön omistukseen joulun alla 2012. Metsäpirtti oli julkisessa myynnissä, ja Luonnonperintösäätiö voitti tiukan tarjouskilpailun.

Metsäpirtissä maapohja on pääosin korpea, ja yli puolet alueesta on liki satavuotiasta kuusikkoa. Metsää ei ole käsitelty pitkään aikaan, joten se on päässyt kehittymään hyvin erirakenteiseksi ja tiheäksi. Lahopuuta ei ole vielä kovin paljon, mutta ikäjatkumoa niissä jo löytyy: maassa lepää ikivanhoja runkoja ja tuoreita tuulenkaatoja, pystyssä sinnittelee koivupökkelöitä.

Kuusten seassa kurkottaa kymmeniä järeähköjä haapoja. Lehtipuita Metsäpirtissä kasvaakin kauttaaltaan, koivujen ja haapojen lisäksi harmaaleppiä, raitoja ja pihlajia.

Metsäpirtin arvokkain osa on korpiräme, vaarantuneeksi luokiteltu luontotyyppi, jossa kasvaa muun muassa katajaa. Maahan on kellahtanut kelottuneita mäntyjä. Rämeellä on vanha kuivatusoja, joka on kasvamassa umpeen, mutta rämeen ja korven vaihettumisvyöhyke on luonnontilainen. 

Pienillä kosteikkojen ennallistamistoimilla metsän luonnonarvot vielä kasvavat. 

Metsäpirtti on säätiön 35. suojelualue ja toinen Keski-Suomessa.

Kuva: Ari Aalto.

Liity Metsän Kummiksi!

Osta pala Metsäpirttiä!

Kuvagalleria