Aittosaari, Viitasaari

KARTTA: Aittosaaren suojelualue kansalaisen karttapaikalla

Keiteleen pohjoisosassa, järven itäisellä rannalla sijaitsee noin seitsemän hehtaarin kokoinen Aittosaari, josta säätiö osti UPM:ltä reilun neljän hehtaarin osuuden huhtikuussa 2010. Myöhemmin 2020 kauppojen myötä suojeltiin noin kolme hehtaaria lisämaata ja Aittosaari tuli kokonaan suojeluun.

Keitele on kirkasvetinen järvi, jonka saaressa hieman etelämpänä Luonnonperintösäätiön perustaja Pentti Linkola aikoinaan 1960-luvulla aloitteli kalastajan uransa. Aittosaaren luonto on monipuolista: lehtomaista kangasta rehevine kuusineen ja lehtipuineen, karumpaa männikköä, jäkäläkallioita vanhoine mäntyineen sekä kaistale komeaa hiekkarantaa. Saaressa on myös joitakin rakennuksia, joiden ympäriltä metsää ei ole raivattu, joten ne jäävät kauniisti metsän sisään ja maastoutuvat hyvin myös järveltä katsottuna.

Aittosaaren suojelulla on luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen lisäksi myös maisemallinen merkitys. Saari sijaitsee maisemallisesti tärkeällä paikalla vastapäätä Viitasaaren kaupunkikeskusta ja vesireitin varrella. Aittosaaren lähistöltä on rauhoitettu muitakin saaria, kuten Honkasaari.

Kuva: Anneli Jussila.

Osta pala ikimetsää Keski-Suomesta!

Kuvagalleria

Aittosaari Suojelualue Viitasaari Luonnonperintösäätiö
Aittosaari Suojelualue Viitasaari Luonnonperintösäätiö