Tahjanjärvi, Tammela

KARTTA: Tahjanjärven metsä kansalaisen karttapaikalla

Luonnonperintösäätiö osti Tahjanjärven metsän loppuvuodesta 2005, jolloin siitä tuli säätiön kymmenes suojelualue. Tahjanjärven metsä on erikoisen muotoinen: lähes kilometrin pituinen, mutta vain noin sata metriä leveä, kooltaan 9 hehtaaria. Suojelualue päättyy Tahjanjärven rantaan. Liito-oravan on havaittu asustavan aarniomaisessa metsässä rakentamattoman rannan lähellä.

Tahjanjärven metsän entinen omistaja, juustomestari Tapio Puhtila ei kajonnut puustoon koskaan voimaperäisesti: hän haki alueelta vain hieman kotitarvepuuta, minkä johdosta luontoarvot säilyivät ja suojelupäätös tuntui kaikkien osapuolten mielestä parhaalta ratkaisulta.

Suojelualueella esiintyy kiintoisalla tavalla erilaisia maastonmuotoja ja metsätyyppejä. On mäntyjä kasvavaa kangasta ja harjua, suurten kuusten varjostamia sammaleisia kolkkia, vanhoja pökkelöityviä koivuja, soisia painanteita ja kaistale ojittamatonta suotakin. Tahjanjärven metsä on monimuotoisuudessaan viehättävä läpileikkaus Tammelan ylängön metsämaisemista.

Kuva: Mikko Hovila.

Anna lahjaksi pala töyhtötiaisen metsää!

Kuvagalleria