Lukko, Hämeenlinna Hauho

KARTTA: Lukon metsä kansalaisen karttapaikalla

Hauhon Matkantaan kylässä sijaitsee säätiön toiseksi pienin metsäalue Lukko. Pinta-alaa säätiön omistukseen syyskuussa 2012 siirtyneellä metsällä on vain kolme hehtaaria. 

Lukko on luonnoltaan kuitenkin hyvin rehevä ja monipuolinen. Keskiosassa kasvaa vanhaa, sammalpohjaista kuusikkoa ja pohjoispäässä on pieni suo. Eteläosaa hallitsee luode-kaakkosuuntainen kalliojyrkänne, jonka alla kasvaa metsälehmusta. Jyrkänteen lähellä metsä jatkuu kosteapohjaisena ja lehtipuuvaltaisena.

Myös Lukon sijainti tukee sen suojelua - sijaitseehan se asumattomalla metsäseudulla Hauhon Ilmoilanselän ja Vuolijoen välissä, entisellä Lahonmaalla, hauholaiskylien yhteisellä metsäalueella. Myöhemmin alueelle on rakennettu metsäautoteitä, mutta yksikään ei ulotu aivan Lukon metsän rajalle.

Metsän nimi säilyy entisellään, Lukkona. Hämäläiset ovat vanhastaan kutsuneet lukoiksi paitsi jään muovaamia suppakuoppia, myös kalliojyrkänteitä. Lukko on Luonnonperintösäätiön 33. suojelualue koko maassa ja Hämeen kahdeksas.

Kuva: Anneli Jussila.

Osta pikkuinen pala pikkuista Lukkoa!

Kuvagalleria