Koirasuonmäki-Pertinkulma, Hollola

KARTTA: Koirasuonmäki Maanmittauslaitoksen Karttapaikassa

Koirasuonmäki sijaitsee Paimelassa Lahden pohjoispuolella Metsäkulmantien molemmin puolin. Aluetta hallitsevat epätavallisen kookkaat haavat, vanhat kuuset ja petäjät. Ylhäällä kallioiden välissä sijaitseva Koirasuo on erikoislaatuinen pieneen kattilalaaksoon syntynyt suo, jota koristavat kelot ja jonka reunoilla kasvaa tervaleppää. Koirasuonmäen metsässä elää mm. liito-orava. Metsän koko on noin 13,5 hehtaaria.

Välittömästi Koirasuonmäen eteläpuolella sijaitsee ministeri Pertti Salolaisen rahoittama metsäalue, jonka koko on noin 2 hehtaaria. Tähän Pertinkulmaksi nimettyyn alueeseen kuuluu hämyistä havumetsää ja komea jyrkänne. Pertti Salolaisen lahjoituksen ansiosta saatiin turvattua Koirasuon eteläpuoli mm. ojitukselta ja avohakkuulta, jotka olisivat vaikuttaneet suon vesitalouteen.

Koirasuonmäki oli – kuten samaan aikaan (2016 loppusyksystä) ostettu läheinen Kullerolehtokin – paikkakunnalla tunnetun, legendaarisen Aatos Peltolan maita ja hänen elinaikanaan lähes koskemattomia. Aatos Peltolan perilliset ymmärsivät metsien todellisen arvon ja myivät ne Luonnonperintösäätiölle. Pertinkulma onnistuttiin ostamaan Koirasuonmäen lisäalueeksi suojelumyönteiseltä naapurilta Esko Heikkilältä.

Koirasuonmäen, Kullerolehdon ja Pertinkulman metsät muodostavat yhteensä lähes 30 hehtaaria uutta järeäpuustoista suojelualuetta. Niiden väliin jää lisäksi kolme muuta suojeltua metsäkappaletta, joista kunkin koko on 10–19 hehtaaria. Yhdessä näiden jo suojeltujen metsien kanssa Kullerolehto, Koirasuonmäki ja Pertinkulma muodostavat harvinaislaatuisen ja huippuarvokkaan ”suojelualueiden saariston”, jossa saarelta toiselle on vain joidenkin satojen metrien matka.

Kuva: Anneli Jussila

Osta pala ikimetsää Hollolasta!

 

Kuvagalleria