Luonnonperintösäätiön arvot

Suojelutyötä ohjaavat arvot:
- uhanalaisimman luonnon suojeleminen
- elämän monimuotoisuuden säilyttäminen
- metsien kauneuden ja koskemattomuuden merkityksen korostaminen.

Varojenkeruuta, tiedotusta ja julkisuuskuvaa ohjaavat arvot:
- myönteisen vaihtoehdon tarjoaminen luonnonmetsien hävittämiselle
- neuvotteleva, sopuisa ja yhteistyöhenkinen toimintakulttuuri
- joustava ja tehokas toiminta.

Kaikkea toimintaa ohjaavat eettiset arvot:
- vastuun ottaminen ja kantaminen elämän monimuotoisuuden jatkumisesta
- rehellisyys, luotettavuus ja avoimuus varojen käytössä ja muussa toiminnassa.