Stiftelsen för naturarvet sr

20.8.2014 |

Skogsområdet som Stiftelsen för naturarvet i maj lyckades anskaffa i Nalkki by i Puolanka har blivit bredare.

27.5.2014 |

Stiftelsen för naturarvet kom i slutet av maj i besittning av över 50 hektar av en skog som ligger Nalkki by i Puolanka.

25.3.2014 |

Metsänpeitto, skogen som är dedicerad till Pentti Linkola, har blivit större till följd av ett avtal som Stfitelsen för naturarvet kom fram till i mars om 4,5 hektar i den nordvästliga delen av området.

17.12.2013 |

Kaikkallio, en skog på över 17 hektar, blev stiftelsens egendom inför julen 2013. Den ligger i södra delen av Imatra, på bara några kilometers avstånd från östgränsen.

9.12.2013 |

Metsänpeitto, en skog som Stiftelsen för naturarvet anskaffade i slutet av november, är ovanlig för en skog som växer i södra Finland. 

22.11.2013 |

Stiftelsen för naturarvet fick sitt fjärde skyddsområde i Mellersta Finland efter att en man som heter Samuli Hintikka bestämde sig för att sälja oss sin familjeskog på över sju hektar i östra delen av Konnevesi.

27.9.2013 |

Den av stiftelsen skyddade arealen i Tavastland växer med nästan 14 hektar till följd av en affär som vi gjorde om Lahnavuori i Humppila.

28.8.2013 |

Aarnivalkea, ett skogs- och kärrområde som omfattar 56 hektar och ligger i Kuusamo, övergick i våra händer i augusti 2013. Området ligger knappt tio kilometer sydväst om Kuusamo kyrka, vid södra kanten av Kivisuo.

21.8.2013 |

I augusti 2013 blev det dags för Stiftelsen för naturarvet att anskaffa en bit av den
gamla granskogen vid Lannevesi i Saarijärvi.

12.6.2013 |

Antalet områden som Stiftelsen för naturarvet lyckats placera under beskydd i Tavastland blev större i juni 2013 med det skogstäckta ängsområdet Harjava som ligger i Kalvola i Tavastehus och omfattar 6,3 hektar.

Sidor